Home » Zamówienia publiczne » Usługi społeczne 2019

Usługi społeczne 2019

Zamówienie na usługi społeczne

18.10.2019

Zakup usług szkoleniowych polegających na przeprowadzaniu specjalistycznych szkoleń  dla studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu SZP.253.19.2019  BNiPK.253.17.2019
 2. Załączniki w wersji do edycji SZP.253.19.2019  BNiPK.253.17.2019
 3. Zbiorcze zestawienie ofert SZP.253.19.2019  BNiPK.253.17.2019
 4. Oświadczenie grupa kapitałowa  SZP.253.19.2019  BNiPK.253.17.2019
 5. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty SZP.253.19.2019, BNiPK.253.17.2019 

27.09.2019

Usługi edukacyjne podnoszące kompetencje z języka angielskiego pracowników SGGW w Warszawie w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania SGGW w Warszawie

 1. Ogłoszenie o zamówieniu, SZP.253.13.2019, BNiPK.250.12.2019
 2. Załączniki do edycji SZP.253.13.2019, BNiPK.250.12.2019
 3. Odpowiedź na pytanie
 4. Zbiorcze zestawienie ofert, SZP.253.13.2019, BNiPK.250.12.2019

20.09.2019

Usługi edukacyjne podnoszące kompetencje pracowników SGGW w Warszawie w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie’’.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu sprawa SZP.253.14.2019  BNiPK.250.11.2019
 2. Załączniki do edycji SZP.253.14.2019, BNiPK.250.11.2019
 3. Zbiorcze zestawienie ofert SZP.253.14.2019  BNiPK.250.11.2019
 4. Oświadczenie – grupa kapitałowa SZP.253.14.2019  BNiPK.250.11.2019
 5. Unieważnienie postępowania w zakresie Zadania 2 SZP.253.14.2019  BNiPK.250.11.2019
 6. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty SZP.253.14.2019  BNiPK.250.11.2019

04.07.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Sprawa SZP.253.12.2019 BNiPK.250.7.2019.

25.06.2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Sprawa SZP.253.12.2019 BNiPK.250.7.2019.

19.06.2019

Zbiorcze zestawienie ofert. Sprawa SZP.253.12.2019 BNiPK.250.7.2019.

10.06.2019

Ogłoszenie o zamówieniu.

Zakup usług medycznych polegających na przeprowadzaniu badań lekarskich studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, będących zakwalifikowanymi uczestnikami programu stażowego – realizowaneg w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” Nr POWR.03.05.00-00-Z033/17. Sprawa nr SZP.253.12.2019; BNiPK.250.7.2019.

Plik w wersji edytowalnej.

___________________________________________________________________________________________________

Zamówienie na usługi społeczne


24.07.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Sprawa SZP.253.10.2019 BNiPK.250.4.2019

27.06.2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Sprawa SZP.253.10.2019 BNiPK.250.4.2019

13.06.2019

Zbiorcze zestawienie ofert. Sprawa SZP.253.10.2019 BNiPK.250.4.2019.

05.06.2019

Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

30.05.2019

Ogłoszenie o zamówieniu.

Zakup usług szkoleniowych polegających na przeprowadzeniu specjalistycznych dla studentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” Nr POWR.03.05.00-00-Z033/17. Sprawa nr SZP.253.10.2019; BNiPK.250.4.2019.

Plik w wersji edytowalnej.

___________________________________________________________________________________________________

Zamówienie na usługi społeczne


25.07.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Sprawa SZP.253.6.2019 BNiPK.250.3.2019.

05.06.2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

22.05.2019

Zbiorcze zestawienie ofert.

13.05.2019

Odpowiedzi na pytania i Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert.

30.04.2019

Ogłoszenie o zamówieniu.

Realizacja studiów podyplomowych i MBA w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” Nr POWR.03.05.00-00-Z033/17. Sprawa nr SZP.253.6.2019, BNiPK.250.3.2019.

Załączniki nr 1 – wzór formularza ofertowego

Załączniki nr 2 – wzór formularza cenowego

Załącznik nr 8 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

___________________________________________________________________________________________________

Zamówienie na usługi społeczne


26.06.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

16.05.2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

01.04.2019

Zbiorcze zestawienie ofert.

28.03.2019

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

22.03.2019

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

15.03.2019

Ogłoszenie o zamówieniu.

Zakup usług szkoleniowych polegających na przeprowadzaniu specjalistycznych szkoleń i warsztatów dla studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” Nr POWR.03.05.00-00-Z033/17. Sprawa nr SZP.253.5.2019, BNiPK.250.2.2019.

Plik w wersji edytowalnej.

___________________________________________________________________________________________________

Zamówienie na usługi społeczne


22.07.2019

Udzielenie zamówienia w zakresie Zadania 1.

03.06.2019

Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawców i unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania 2.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zadanie 1.

22.03.2019

Zbiorcze zestawienie ofert.

19.03.2019

Odpowiedzi na pytania 3.

14.03.2019

Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert.

08.03.2019

Odpowiedzi na pytania 2.

01.03.2019

Odpowiedzi na pytania.

19.02.2019

Załączniki w wersji do edycji.

19.02.2019

Ogłoszenie o zamówieniu.

Usługi edukacyjne podnoszące kompetencje pracowników SGGW w Warszawie w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” Nr POWR.03.05.00-00-Z033/17. Sprawa nr SZP.253.3.2019, BNiPK.250.1.2019.

___________________________________________________________________________________________________