Home » Spotkania Organizacyjne » Spotkanie Komitetu Sterującego 18 stycznia 2021 r.

Spotkanie Komitetu Sterującego 18 stycznia 2021 r.

 

W dniu 18 stycznia 2021 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za pośrednictwem platformy Microsoft Teams odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego Projektu. Spotkanie prowadził prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko – Prorektor. ds. Nauki,  Przewodniczący Komitetu Sterującego. Uczestnicy spotkania tj.: prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada – Rektor SGGW, prof. dr hab. Kazimierz Tomala – Prorektor ds. Rozwoju,  prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski – Prorektor ds. Dydaktyki, dr hab. Marta Mendel – Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej, dr inż. Władysław W. Skarżyński -Kanclerz SGGW, mgr inż. Rafał Bednarczyk – Kierownik Projektu, a także koordynatorzy poszczególnych modułów oraz koordynatorzy merytoryczni w Biurze Nauki i Projektów Krajowych dyskutowali na temat obecnego stanu realizacji projektu i podejmowanych bieżących działaniach w poszczególnych Modułach.

Kierownik Projektu zaprezentował stopień realizacji wskaźników produktu i rezultatu, poinformował Uczestników o problemach i trudnościach, wynikających szczególnie z sytuacji epidemicznej, przedstawiał również wyniki przeprowadzonego w ubiegłym roku działania audytowego.

Aktualne działania merytoryczne

Moduł 1 – Trwają obrony studentów
   (na 3 z 9 realizowanych kierunków  studiów)

Moduł 2 – Trwa proces wyboru wykonawców szkoleń
  dla 1040 studentów

Moduł 3 – Zakończyła się III edycja staży w której udział wzięło
  124 studentów ze 166 planowanych

Moduł 6  – 5 systemów IT budowanych w ramach projektu jest
  w trakcie procedury PZP

Dyskusja dotyczyła kontynuowania wizyt profesorów z zagranicy, udziału pracowników administracji w realizacji projektu, kosztów projektu oraz budowanych w ramach projektu jedenastu systemów informatycznych,  mających na celu wsparcie funkcjonowania i zarządzania Uczelnią.

Comments are closed.