Home » Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zamówienie na usługi społeczne


11.01.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

16.11.2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

29.10.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania 2.

26.10.2018

Wzór oświadczenia – grupa kapitałowa.

Zbiorcze zestawienie ofert.

19.10.2018

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

17.10.2018

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

09.10.2018

Ogłoszenie o zamówieniu.

Zakup usług szkoleniowych polegających na przeprowadzaniu specjalistycznych szkoleń i warsztatów dla studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” Nr POWR.03.05.00-00-Z033/17.

Plik w wersji edytowalnej
.

___________________________________________________________________________________________________

Zamówienie na usługi społeczne


10.10.2018

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

02.10.2018

Ogłoszenie o zamówieniu.

Realizacja studiów podyplomowych w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” Nr POWR.03.05.00-00-Z033/17 do zadania nr 20 (moduł 6) Szkolenia dla kadry zarządzającej i administracyjnej Uczelni.

___________________________________________________________________________________________________

Zamówienie na usługi społeczne


08.10.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

21.09.2018

Wybór najkorzystniejszej oferty.

10.09.2018

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

05.09.2018

Ogłoszenie o zamówieniu.

Realizacja studiów podyplomowych i MBA w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” Nr POWR.03.05.00-00-Z033/17 do zadania nr 20 (moduł 6) Szkolenia dla kadry zarządzającej i administracyjnej Uczelni.

___________________________________________________________________________________________________

Zamówienie na usługi społeczne


16.07.2018

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: Zakup usług medycznych polegających na przeprowadzaniu badań lekarskich studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, będących zakwalifikowanymi uczestnikami programu stażowego – realizowanego w ramach projektu. pn. „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”

28.06.2018

Zakup usług medycznych polegających na przeprowadzaniu badań lekarskich studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, będących zakwalifikowanymi uczestnikami programu stażowego – realizowanego w ramach projektu. pn. „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” – ZMIANA OGŁOSZENIA!

25.06.2018

Zakup usług medycznych polegających na przeprowadzaniu badań lekarskich studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, będących zakwalifikowanymi uczestnikami programu stażowego – realizowanego w ramach projektu. pn. „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”poprzednia wersja

Załącznik nr 4 – wzór umowy

___________________________________________________________________________________________________

Zamówienia spoza ustawy


10.07.2018

Zakup usługi grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, będących zakwalifikowanymi uczestnikami programu stażowego – realizowanego w ramach projektu. pn. „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”.

Załączniki nr 1, 2, 3 – wzór formularza ofertowego, cenowego i umowy

Załącznik nr 4 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

__________________________________________________________________________________________________