Home » Kontakt

Kontakt

 

 • Kierownik projektu
  mgr inż. Rafał Bednarczyk
  tel. 22 59 35540
  rafal_bednarczyk@sggw.pl
 • Koordynator merytoryczny
  modułu I: Programy kształcenia,
  modułu II: Podnoszenie kompetencji,
  modułu III: Programy stażowe

  mgr Magdalena Krośnicka-Trzcińska
  tel. 22 59 35670
  magdalena_krosnicka@sggw.edu.pl
 • Koordynator merytoryczny modułu VI: Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego
  dr inż. Tomasz Śmiałowski
  tel. 22 59 35556
  tomasz_smialowski@sggw.pl
 • Koordynator ds. finansów
  mgr Dorota Szczęsna
  tel. 22 59 35694
  dorota_szczesna@sggw.pl
 • Koordynator ds. zamówień publicznych
  mgr Katarzyna Wardęga-Wiewióra
  tel. 22 59 31177
  katarzyna_wardega_wiewiora@sggw.pl
 • Koordynator ds. administracyjno-organizacyjnych
  mgr Aneta Osuch
  tel. 22 59 31531
  aneta_osuch@sggw.edu.pl