Home » Kontakt

Kontakt

 

 • p.o. Kierownika projektu
  mgr inż. Rafał Bednarczyk
  tel. 22 59 35540
  rafal_bednarczyk@sggw.pl
 • Koordynator merytoryczny modułu I: Programy kształcenia
  dr inż. Leszek Sieczko
  tel. 22 59 32508
  leszek_sieczko@sggw.pl
 • Koordynator merytoryczny modułu II: Podnoszenie kompetencji
  prof. Ludwik Wicki
  tel. 22 59 34003
  ludwik_wicki@sggw.pl
 • Koordynator merytoryczny modułu III: Programy stażowe
  dr inż. Sławomir Janakowski
  tel. 22 59 32669
  slawomir_janakowski@sggw.pl
 • Koordynator merytoryczny modułu VI: Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego
  dr inż. Tomasz Śmiałowski
  tel. 22 59 35556
  tomasz_smialowski@sggw.pl
 • Koordynator ds. finansów
  mgr Dorota Szczęsna
  tel. 22 59 35694
  dorota_szczesna@sggw.pl
 • Koordynator ds. zamówień publicznych
  mgr Katarzyna Wardęga-Wiewióra
  tel. 22 59 31177
  katarzyna_wardega_wiewiora@sggw.pl
 • Koordynator ds. rekrutacji i promocji
  mgr Katarzyna Gorszkow-Nowak
  tel. 22 59 35670
  katarzyna_gorszkow_nowak@sggw.pl
 • Koordynator ds. administracyjno-organizacyjnych
  inż. Ewa Nadolnik
  tel. 22 59 35695
  ewa_nadolnik@sggw.pl