Home » Zamówienia publiczne » Usługi społeczne

Usługi społeczne

Zamówienie na usługi społeczne

16.09.2022

Przeprowadzeniu warsztatów – dedykowanych studentom Wydziału Leśnego przez trenerów zewnętrznych w ramach projektu pn. „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”.

 1. Zapytanie ofertowe nr 40_BPSiTT_SGGW_2022
 2. Załączniki do zapytania do zapoznania
 3. Załącznik nr 1. FORMULARZ OFERTOWY
 4. Notatka z wyboru

22.11.2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI

Zakup usług polegających na realizacji usług edukacyjnych podnoszących kompetencje pracowników SGGW w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarzadzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa wiejskiego w Warszawie”, SPRAWA SZP.253.5.2021, BPSiTT.253.2.2021.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: bip.sggw.edu.pl

 

27.09.2021 

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

SZP.253.1.2021 BPSiTT.253.1.2021

Zakup usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu specjalistycznego szkolenia z zakresu transportu zwierząt dla studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: bip.sggw.edu.pl

 

26.11.2020

Zakup usług szkoleniowych polegających na przeprowadzaniu specjalistycznych szkoleń dla studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”
SPRAWA SZP.253.10.2020, BNiPK.253.5.2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Formularz ofertowy
 3. Kalkulacja ceny ofertowej
 4. Formularz ofertowy z logotypami
 5. Kalkulacja ceny ofertowej z logotypami
 6. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
 7. Informacja o przesunięciu składania i otwarcia ofert
 8. Odpowiedzi na pytania
 9. Zbiorcze zestawienie ofert
 10. Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej
 11. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadań: 1,4,9,13,14 oraz odrzucenie oferty w zakresie Zadania 1
 12. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadań: 2, 3, 10, 11, 12 oraz informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Zadań 7 i 8
 13. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadań 5 i 6
 14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

13.07.2020

Usługi edukacyjne podnoszące kompetencje kadry badawczo – dydaktycznej SGGW w Warszawie w ramach projektu pn. „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”
SPRAWA SZP.253.5.2020  BNiPK.253.3.2020

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Załączniki do edycji
3. Zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia

 

 

04.06.2020

Zakup usług medycznych polegających na przeprowadzaniu badań lekarskich studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, będących zakwalifikowanymi uczestnikami programu stażowego w ramach projektu. pn. „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”,
SPRAWA  SZP.253.6.2020  BNiPK.253.4.2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Odpowiedzi na pytania
 3. Informacja z otwarcia ofert
 4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

18.02.2020

Zakup usług szkoleniowych polegających na przeprowadzeniu specjalistycznych szkoleń językowych dla studentów SGGW  w ramach projektu projektu pn. „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”,
SPRAWA SZP.253.2.2020, BNiPK.253.2.2020

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Formularz ofertowy
3. Formularz kalkulacji ceny ofertowej
4. Wykaz zrealizowanych usług
5. Odpowiedzi na pytania oraz przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert
6. Zestawienie zbiorcze ofert
7. Oświadczenie Wykonawcy
8. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1
9. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2


22.01.2020

Zakup usług polegających na realizacji studiów podyplomowych w ramach projektu pn. „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”,
Sprawa SZP.253.1.2020, BNiPK.253.1.2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2.  Zestawienie zbiorcze ofert
 3.  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

30.12.2019

Zakup usług polegających na realizacji studiów podyplomowych  w ramach projektu pn. „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”,
Sprawa SZP.253.22.2019, BNiPK.253.22.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Odpowiedzi na pytania oraz przesunięcie terminu składania ofert
 3. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

30.12.2019

Usługi edukacyjne w zakresie podniesienia kompetencji kadry badawczo-dydaktycznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach projektu pn. „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”,
Sprawa SZP.253.21.2019, BNiPK.253.23.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

30.12.2019

Zakup usług szkoleniowych polegających na przeprowadzeniu specjalistycznych szkoleń językowych dla studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”,
Sprawa SZP.253.23.2019 BNiPK.253.24.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 3. Zestawienie zbiorcze ofert
 4. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 5. Informacja o nieudzieleniu zamówienia

18.10.2019

Zakup usług szkoleniowych polegających na przeprowadzaniu specjalistycznych szkoleń  dla studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”
Sprawa SZP.253.19.2019, BNiPK.253.17.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Załączniki w wersji do edycji
 3. Zbiorcze zestawienie ofert
 4. Oświadczenie grupa kapitałowa  SZP.253.19.2019
 5. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

27.09.2019

Usługi edukacyjne podnoszące kompetencje z języka angielskiego pracowników SGGW w Warszawie w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania SGGW w Warszawie
Sprawa SZP.253.13.2019, BNiPK.250.12.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Załączniki do edycji
 3. Odpowiedź na pytanie
 4. Zbiorcze zestawienie ofert

20.09.2019

Usługi edukacyjne podnoszące kompetencje pracowników SGGW w Warszawie w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie’’
Sprawa SZP.253.14.2019  BNiPK.250.11.2019

 1. Ogłoszenie o zamówieniu sprawa
 2. Załączniki do edycji
 3. Zbiorcze zestawienie ofert
 4. Oświadczenie – grupa kapitałowa
 5. Unieważnienie postępowania w zakresie Zadania 2
 6. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

04.07.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Sprawa SZP.253.12.2019 BNiPK.250.7.2019.

25.06.2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Sprawa SZP.253.12.2019 BNiPK.250.7.2019.

19.06.2019

Zbiorcze zestawienie ofert. Sprawa SZP.253.12.2019 BNiPK.250.7.2019.

10.06.2019

Ogłoszenie o zamówieniu.

Zakup usług medycznych polegających na przeprowadzaniu badań lekarskich studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, będących zakwalifikowanymi uczestnikami programu stażowego – realizowaneg w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” Nr POWR.03.05.00-00-Z033/17. Sprawa nr SZP.253.12.2019; BNiPK.250.7.2019.

Plik w wersji edytowalnej.

___________________________________________________________________________________________________

Zamówienie na usługi społeczne


24.07.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Sprawa SZP.253.10.2019 BNiPK.250.4.2019

27.06.2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Sprawa SZP.253.10.2019 BNiPK.250.4.2019

13.06.2019

Zbiorcze zestawienie ofert. Sprawa SZP.253.10.2019 BNiPK.250.4.2019.

05.06.2019

Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

30.05.2019

Ogłoszenie o zamówieniu.

Zakup usług szkoleniowych polegających na przeprowadzeniu specjalistycznych dla studentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” Nr POWR.03.05.00-00-Z033/17. Sprawa nr SZP.253.10.2019; BNiPK.250.4.2019.

Plik w wersji edytowalnej.

___________________________________________________________________________________________________

Zamówienie na usługi społeczne


25.07.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Sprawa SZP.253.6.2019 BNiPK.250.3.2019.

05.06.2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

22.05.2019

Zbiorcze zestawienie ofert.

13.05.2019

Odpowiedzi na pytania i Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert.

30.04.2019

Ogłoszenie o zamówieniu.

Realizacja studiów podyplomowych i MBA w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” Nr POWR.03.05.00-00-Z033/17. Sprawa nr SZP.253.6.2019, BNiPK.250.3.2019.

Załączniki nr 1 – wzór formularza ofertowego

Załączniki nr 2 – wzór formularza cenowego

Załącznik nr 8 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

___________________________________________________________________________________________________

Zamówienie na usługi społeczne


26.06.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

16.05.2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

01.04.2019

Zbiorcze zestawienie ofert.

28.03.2019

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

22.03.2019

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

15.03.2019

Ogłoszenie o zamówieniu.

Zakup usług szkoleniowych polegających na przeprowadzaniu specjalistycznych szkoleń i warsztatów dla studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” Nr POWR.03.05.00-00-Z033/17. Sprawa nr SZP.253.5.2019, BNiPK.250.2.2019.

Plik w wersji edytowalnej.

___________________________________________________________________________________________________

Zamówienie na usługi społeczne


22.07.2019

Udzielenie zamówienia w zakresie Zadania 1.

03.06.2019

Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawców i unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania 2.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zadanie 1.

22.03.2019

Zbiorcze zestawienie ofert.

19.03.2019

Odpowiedzi na pytania 3.

14.03.2019

Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert.

08.03.2019

Odpowiedzi na pytania 2.

01.03.2019

Odpowiedzi na pytania.

19.02.2019

Załączniki w wersji do edycji.

19.02.2019

Ogłoszenie o zamówieniu.

Usługi edukacyjne podnoszące kompetencje pracowników SGGW w Warszawie w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” Nr POWR.03.05.00-00-Z033/17. Sprawa nr SZP.253.3.2019, BNiPK.250.1.2019.

___________________________________________________________________________________________________