Home » O projekcie » HARMONOGRAM FORM WSPARCIA

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA

Beneficjent: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Numer projektu: POWR.03.05.00-00-Z033/17-00
Tytuł projektu: „Sukces z natur – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

HarmonogramData/Termin Miejsce Godzina Tytuł/Rodzaj realizowanego wsparcia
Harmonogram staży Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (wrzesień)

Harmonogram staży Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 2023 (wrzesień)

Harmonogram staże Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska 2023 (sierpień)

Harmonogram staże Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska 2023

Harmonogram staże Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 2023

Harmonogram szkolenia „Raporty oddziaływania na środowisko”

Harmonogram szkolenia „Komunikacja społeczna i edukacja przyrodnicza”

Harmonogram szkolenia „Comarch ERP XL „

Harmonogram Staży Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 2022/2023 – IV Tura

Harmonogram szkolenia „Business objects w planowaniu ekonomicznym”

Harmonogram Staży Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 2022/2023 – III Tura

Harmonogram szkolenia „Komunikacja społeczna i edukacja przyrodnicza”

Harmonogram szkolenia „System sprzedaży drewna”

Harmonogram szkolenia ” Nowoczesne przyrządy pomiarowe”

Harmonogram szkoleń „Zakładanie firmy

Harmonogram szkoleń kompetencji kluczowych istotnych na rynku pracy

Harmonogram szkolenia „Warsztaty z zakresu kompetencji informatycznych”

Harmonogram Staży Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 2022/2023- II Tura

Harmonogram staże Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 2022/2023- I Tura

14-16.12.2022 online 9:00-14:00 szkoleniu z zakresu zaawansowanej obsługi oprogramowania ArcGIS
25-27.11.2022 online 9:00-14:00 CAD/CAM Wood DPS
5-6.11.2022 online 9:00-14:00 Kompetencje analityczne i projektowe
19-20.11.2022 online 9:00-14:00 AutoCAD
21.10.2022
25.10.2022        28.10.2022
08.11.2022
online 8.30-16.00 Comarch ERP Optima
26-28.10.2022 gr 3 online 9:00-14:00 Certyfikowane z zakresu średniozaawansowanej obsługi oprogramowania QGIS
28-30.09.2022 gr 1 online 9:00-14:00 Certyfikowane z zakresu średniozaawansowanej obsługi oprogramowania QGIS
06.06- 07.06.2022 w budynku 7 w salach 16/17 lub za pośrednictwem platformy MS Teams 8.30-16.00 Comarch Optima
31.05-01.06.2022 online 8.30-16.00 Comarch Optima
14, 20,21,27.05.2022 online W piątek
8:00 – 13:00
W sobotę
9:00 – 14:00
Warsztaty „Kompetencje kluczowe na rynku pracy”
18-20.05.2022 online 9:00-14:00 QGIS
11-13.05.2022 online 9:00-14:00 QGIS
10-11.05.2022
16.05.2022 (konsultacje)
Sala Wydziałowa 8:00-16:00 Specjalistyczne szkolenie z zakresu skutecznych prezentacji i wystąpień publicznych z wykorzystaniem warsztatów grupowych i indywidualnych dla pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
6-7.05.2022 online W piątek
8:00 – 13:00W sobotę
9:00 – 14:00
Warsztaty z zakresu kompetencj informatycznych
30.04.3022 online 9:00-14:00 Communityvitz
29-30.04.2022
14-15.05.2022
online 8:15-17:00 Szkolenie z zakresu Autodesk Advance Steel
27-29.04.2022 online 9:00-14:00 QGIS
25-26.04.2022
29.04.2022 (konsultacje)
Sala Wydziałowa 8:00-16:00 Specjalistyczne szkolenie z zakresu skutecznych prezentacji i wystąpień publicznych z wykorzystaniem warsztatów grupowych i indywidualnych dla pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
23.04.2022 online 9:00-14:00 Transport zwierząt
23-24.04.2022 online 9:00-14:00 Szkolenie Nadzorowanie inwestycji związanych z terenami zieleni
22, 29.04.2022 online 9:00-14:00 Szkolenie Nowoczesne techniki inwentaryzacji
20-22.04.2022 online 9:00-14:00 QGIS
19-20.04.2022
21.04.2022 (konsultacje)
Sala Wydziałowa 8:00-16:00 Specjalistyczne szkolenie z zakresu skutecznych prezentacji i wystąpień publicznych z wykorzystaniem warsztatów grupowych i indywidualnych dla pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
16-17.04.2022
Zmiana terminu
online 9:00-14:00 Nadzorowanie inwestycji związanych z terenami zieleni
13-15.04.2022 online 9:00-14:00 ArcGIS
7-8.04.2022 online 8.30-14.15 Comarch Optima
2-3.04.2022 online 9:00-14:00 Advance Steel
31.03.-01.04 online 8.30-14.15 Comarch Optima
19-20.03.2022 online 9:00-14:00 Advance Steel
6-8,11.04.2022 online 14.00-19.00 Wykorzystania systemu Adonis do projektowania i zarządzania procesami biznesowymi
6-8.04.2022 online 9:00-14:00 Certyfikowane szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania ArcGIS
02.04.2022 online 9:00-17:15 Transport zwierząt
23-25.03.2022 online 9:00-14:00 Certyfikowane szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania ArcGIS
21, 22, 23, 31.03 oraz 1.04.2022  online 9:00-14:00 Rozwój kompetencji menedżerskich
7, 8, 9, 17, 18.03.2022 online 9:00-14:00 Rozwój kompetencji menedżerskich
6-8, 11.04.2022 online 14.00-19.00 Kurs z zakresu wykorzystania systemu Adonis do projektowania procesów i zarządzania procesami
31.03.2022 online 8:00-16:00 Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników
30.03.2022 online 8:00-16:00 Zarządzanie kosztami i rentownością
24-25.03.2022 online 8:00-16:00 Finanse dla niefinansistów, rozwijanie świadomości finansowej pracowników
16-18, 21. 03.2022 online 14.00-19.00 Kurs z zakresu wykorzystania systemu Adonis do projektowania procesów i zarządzania procesami
19-20.03.2022
02-03.04.2022
online 8:15-17:00 Szkolenie z zakresu Autodesk Advance Steel
18.03.2022 online 8:00-16:00 Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników
17.03.2022 online 8:00-16:00 Zarządzanie kosztami i rentownością
17-18.03.2022
24-25.03.2022
online 9:00-14:00 Kurs z zakresu wykorzystania systemu SAP ERP w logistyce
10.03.2022 online 8:00-16:00 Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników
09.03.2022 online 8:00-16:00 Zarządzanie kosztami i rentownością
05-06.03.2022 online 9:00-16:00 Kompetencje analityczne
03-04.03.2022 online 8:00-16:00 Finanse dla niefinansistów, rozwijanie świadomości finansowej pracowników
19-20.02.2022 online 9:00-16:00 AUTOCAD
26-27.02.2022 online 8:00-14:00 Zarządzanie jakością
23-24.02.2022 bud. 8 s.112 9:00-16:00 Komunikacja i współpraca w projekcie
11.02.2022,
18.02.2022,
25.02.2022
online 9:00-16:00 TOP SOLID WOOD CAD/CAM
19-21.01.2022 online 9:00-16:00
Certyfikowane szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania ArcGIS
15.01.2022 online 9:00-17:00 Transport zwierząt
11-12.12.2021 online 8:00-16:00 Obsługa oprogramowania Autodesk Revit MEP
4-5.12.2021 online 8:00-16:00 Obsługa oprogramowania Autodesk Revit MEP
16-17.11.2021 online 9:00-16:00 AUTOCAD
5.11.2021
20.11.2021, 26.11.2021
online 9:00-16:00 TOP SOLID WOOD CAD/CAM
02-03.11.2021 online 9:00-16:00 Kompetencje analityczne i projektowe
25-26.10.2021 online 9:00-16:00 Zarządzanie jakością
6-8.12.2021
16-17.12.2021
online 9:00-16:00 Rozwój kompetencji menedżerskich
15-17.11.2021
25-26.11.2021
online 9:00-16:00 Rozwój kompetencji menedżerskich
08-10.12.2021 online 8:00-14:00 Kurs z zakresu wykorzystania systemu Adonis do projektowania procesów i zarządzania procesami
27-29.10.2021 online 8:00-14:00 Kurs z zakresu wykorzystania systemu Adonis do projektowania procesów i zarządzania procesami
21-22.10.2021
28-29.10.2021
online 9:00-14:00 Kurs z zakresu wykorzystania systemu SAP ERP w logistyce
18-19.11.2021
25-26.11.2021
online 9:00-14:00 Kurs z zakresu wykorzystania systemu SAP ERP w logistyce
Harmonogram staże  Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 2021/2022
10.11.2021-15.01.2022 online 8:00 – 13:00 piątek
9:00 – 14:00 sobota
Warsztaty z zakresu kompetencji kluczowych istotnych na rynku pracy
05-06.11.2021
12-13.11.2021
19-20.11.2021
26-27.11.2021
03.12.2021
online 9:00 14:00 Certyfikowane szkolenia językowe z zakresu słownictwa specjalistycznego
05.11.2021
06.11.2021
12.11.2021
online 8:00-13:00
9:00-14:00
8:00-13:00
Warsztaty z zakresu kompetencji informatycznych
20-21. 09.2021 online Certyfikowane szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania ArcGIS
7-9.09.2021 online Certyfikowane szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania ArcGIS
12.19,20,29.06.2021 online 9:00-17:00 Obsługa oprogramowania Autodesk Revit MEP
22.06.2021 online 14.00-15.00 Rozmowy rekrutacyjne na staże – WTD
 17-18.06.2021 online 8.00-13.00 Kurs z zakresu wykorzystania systemu SAP ERP w logistyce
10-11.06.2021 online 8.00-13.00 Kurs z zakresu wykorzystania systemu SAP ERP w logistyce
27-28.05.2021 online 8.30-14.15 Comarch Optima – obsługa oprogramowania, kurs podstawowy
20 -21.05.2021 online 8.30-14.15 Comarch Optima – obsługa oprogramowania, kurs podstawowy
14.05; 15.05/ 16.05 online/ teren kampus SGGW 15.00-19.15
9.00-14.00
Nowoczesne techniki inwentaryzacji
05.06.2021 online 8.30-15.30 Communityvitz
30.05.2021 online 8.30-15.30 Communityvitz
29.05, 30.05
12.06; 13.06
online/teren Kampus SGGW i sala 1/13 bud. 37 8.30-15.30 Arborystyka
23.04, 24.04, 30.04, 08.05, 09.05 online/ teren Kampus SGGW i sala 1/13 bud. 37 16.00-20.15

8.30-16.00

Arborystyka
15.05; 16.05 online; sala 1/15 bud. 37 8.30-15.30 Komputerowe wspomaganie kosztorysowania
24.04; 25.04 online;  sala 1/15 bud. 37  8.30-15.30 Komputerowe wspomaganie kosztorysowania
10 -11.04.2021 oraz 17-18.04.2021 online za pomocą specjalnej platformy internetowej – GoToMeeting 9:00-17:00 Obsługa programu AutoCAD  (na poziomie średnio-zaawansowanym)
17-18.04.2021 oraz 24-25.04.2021
online za pomocą specjalnej platformy internetowej – GoToMeeting 9:00-17:00 Obsługa oprogramowania Autodesk Revit na poziomie podstawowym
03.02.2021 Wydział Nauk o Zwierzętach
online
dzień i godzina odbywania zajęć w semestrze zimowym – do 28.02.20201
środa i czwartek w godzinach 18.00-20.00
dzień i godzina odbywania zajęć semestr letni (od 1.03.2021)
czwartek od 18.00 do 20.00 
Specjalistyczny kurs językowy 
27.01.2021 Wydział Nauk o Zwierzętach
online
dzień i godzina odbywania zajęć w semestrze zimowym – do 28.02.20201
środa i czwartek w godzinach 18.00-20.00
dzień i godzina odbywania zajęć semestr letni (od 1.03.2021)
wartek 18.00-20.00 i piątek 17.15 – 19.15
Specjalistyczny kurs językowy 
28.01.2021 Wydział Nauk o Zwierzętach
online
dzień i godzina odbywania zajęć w semestrze zimowym – do 28.02.20201
28 styczna 2021, 3 lutego 2021, 25 lutego 2021 w godzinach 18.00-20.00
dzień i godzina odbywania zajęć semestr letni (od 1.03.2021)
poniedziałek i czwartek 0d 18.00 do 20.00
Specjalistyczny kurs językowy 
01.02.2021 Wydział Nauk o Zwierzętach
online
dzień i godzina odbywania zajęć w semestrze zimowym – do 28.02.20201
poniedziałek i wtorek od 17.00 do 19.00
dzień i godzina odbywania zajęć semestr letni (od 1.03.2021)
poniedziałek 17.00 – 19.00, wtorek 18.30 – 20,30
Specjalistyczny kurs językowy 
19-20.12.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:30-16:00 Comarch XL
16.12.2019 SGGW 09:00-17:00 Podstawy zarządzania projektami w organizacji
12-13.12.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:30-16:00 Comarch XL
07-08.12.2019 Sala 223, b. 33 9.00-17.00 Revit 1
02.12.2019 SGGW 09:00-17:00 Podstawy zarządzania projektami w organizacji
01.12.2019 Sala 223, b. 33 9.00-17.00 Mod. 2, zad. 22, Revit 1
30.11.2019 Sala 223, b. 33 9.00-17.00  Revit 1
25-26.11.2019 Sala 116, bud. 7 9.00-16.00 Rozwój kompetencji menadżerskich
23-24.11.2019 Sala 223, b. 33 9.00-17.00 AutoCad 2
21-22.11.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:30-16:00 Comarch Optima
21-22.11.2019 Sala 110D, bud. 3 8.00-14.00 SAP ERPb
21.11.2019 SGGW 09:00-17:00 Podstawy zarządzania projektami w organizacji
18-20.11.2019 Sala 110D, bud. 3 8.00-14.00 Adonis
18-19.11.2019 Sala 116, bud. 7 9.00-16.00 Rozwój kompetencji menadżerskich
16-17.11.2019 Sala 223, b. 33 9.00-17.00 AutoCad 2
14-15.11.2019 Sala 110D, bud. 3 8.00-14.00 SAP ERPa
14-15.11.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:30-16:00 Comarch Optima
12-13.11.2019 Sala 116, bud. 7 9.00-16.00 Rozwój kompetencji menadżerskich
07.11.2019 SGGW 09:00-17:00 Podstawy zarządzania projektami w organizacji
07-08.11.2019 Sala 110D, bud. 3 8.00-14.00 SAP ERPa
07-08.11.2019 SGGW 09:00-17:00 Komunikacja wewnętrzna It- Biznes
04-05.11.2019 Sala 102, bud. 7 9.00-16.00 Rozwój kompetencji menadżerskich
04-06.11.2019 Sala 110D, bud. 3 8.00-14.00 Adonis
28-30.10.2019 Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A – Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza 09:00-17:00 PRINCE2® Foundation 2017 / szkolenie certyfikowane
28.10.2019 Sala 102, bud. 7 9.00-16.00 Rozwój kompetencji menadżerskich
26-27.10.2019 Sala 223, b. 33 9.00-17.00 Revit 1
26-27.10.2019 Sala 223, b. 33 9.00-17.00 AutoCad 1
24-25.10.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:30-16:00 Comarch Optima
24-25.10.2019 Sala 110D, bud. 3 8.00-14.00 SAP ERPa
25.10.2019 Bud. Nr 8 sala chóru 11.45-14.00 Podstawy metodyki  Prince2
21.10.2019 Sala 102, bud. 7 9.00-16.00 Rozwój kompetencji menadżerskich
19-20.10.2019 Sala 223, b. 33 9.00-17.00 Revit 1
17-18.10.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.7, sala 16 i 17 8:30-16:00 Comarch Optima
15.10.2019 SGGW 09:00-17:00 Umowy na wdrożenie systemu informatycznego
10-11.10.2019 SGGW 09:00-17:00 Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne
12-13.10.2019 Sala 223, b. 33 9.00-17.00 AutoCad 1
07.10.2019 SGGW 09:00-17:00 Zarządzanie licencjami na oprogramowanie
07-09.10.2019 Warszawa, ul. Chłodna 51 – Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower 09:00-17:00 Agile PM® Foundation
27.09.2019 SGGW, Bud. Nr 8 sala chóru 11.45-14.00 Podstawy metodyki  Prince2
16-18.09.2019 Al. Jerozolimskie 123A Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza 09:00-17:00 Szkolenie Prince2 Foundation 2017
05-06.09.2019 Al. Jerozolimskie 123A Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza 09:00-17:00 Szkolenie ITIL 4 Foundation
04-06.09.2019 Al. Jerozolimskie 123A Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza 09:00-17:00 Szkolenie Prince2 Foundation 2017
22-23.08.2019 Al. Jerozolimskie 123A
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza, H/26p./18
09:00-17:00 Szkolenie ITIL 4 Foundation
21-23.08.2019 Al. Jerozolimskie 123A
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza, B/26p./20
09:00-17:00 Szkolenie Prince2 Foundation 2017
01-02.08.2019 Al. Jerozolimskie 123A
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza
09:00-17:00 Szkolenie ITIL 4 Foundation
4-5.07.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:00-16:00 Obsługa Oprogramowania SAP Business One
01.07.2019 Bud.8, Sala 112 oraz (Aula kryształowa) 9:00-15:30 Szkolenie pt.,, Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w relacjach pracowniczych’’.
Lipiec – Wrzesień 2019 http://projekt-zpu.sggw.pl/wp-content/uploads/2019/07/Lista-miejsc-sta%C5%BCowych-2019-r..pdf Staże II edycja
27-28.06.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:00-16:00 Obsługa Oprogramowania SAP Business One
13-14.06.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:00-16:00 Obsługa Oprogramowania SAP Business One
13-14.06.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:00-16:00 Szkolenie pt.,, Comarch ERP Optima- obsługa oprogramowania, kurs podstawowy’’.
6-7.06.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:00-16:00 Obsługa Oprogramowania SAP Business One
6-7.06.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:00-16:00 Szkolenie pt.,, Comarch ERP Optima- obsługa oprogramowania, kurs podstawowy’’.
17.06.2019 Bud.8, Sala 112 oraz (Aula kryształowa) 9:00-15:30 Szkolenie pt.,, Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w relacjach pracowniczych’’.
10.06.2019 Bud.8, Sala Chóru 9:00-15:30 Szkolenie pt.,, Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w relacjach pracowniczych’’.
10.06.2019 Bud.8, Sala 12 9:00-15:30 Szkolenie pt.,, Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w relacjach pracowniczych’’.
10.05.2019 Fabryka Mebli ,,Forte’’ S.A, 10-300 Ostrów Mazowiecka, Biała 1 8:00-16:00 Wyjazd studyjny
22-23.03.2019 Wydział Technologii Drewna. Bud.34 8:00-16:00 Szkolenie: pt.,, Podstawy pracy z programem AutoCad’’.
8-9.03.2019 Wydział Technologii Drewna. Bud.34 8:00-16:00 Szkolenie: pt.,, Podstawy pracy z programem AutoCad’’.
04-06.03.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:00-16:00 Szkolenie pt.,, Obsługa programu Adonis do modelowania procesów biznesowych’’.
01.03.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.7 8:00-16:00 Szkolenie ,,Rozwój kompetencji menadżerskich’’.
28.02.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.7 8:00-16:00 Szkolenie ,,Rozwój kompetencji menadżerskich’’.
25-27.02-2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:00-16:00 Szkolenie pt.,, Obsługa programu Adonis do modelowania procesów biznesowych’’.
11-12.02.2019 Wydział Technologii Drewna. Bud.34 8:00-16:00 Szkolenie z zakresu zarządzania jakością
05-07.02.2019 Wydział Technologii Drewna, Bud. 34 8:00-16:00 Szkolenie: ,,Obsługa oprogramowania TopSolid Wood CAD/CAM
25-27.01.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:00-16:00 Szkolenie: ,,Obsługa oprogramowania TopSolid Wood CAD/CAM
24.01.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.7 8:00-16:00 Szkolenie ,,Rozwój kompetencji menadżerskich’’.
19-20.01.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:00-16:00 Szkolenie pt.,, Podnoszenie kwalifikacji z zasobowo-procesowego rachunku kosztów controlling – laboratorium komputerowe klasy ABC/RPCA’’.
17-18.01.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:00-16:00 Szkolenie pt.,, Comarch ERP XL – obsługa oprogramowania, kurs podstawowy’’.
14.01.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:00-16:00 Szkolenie: ,,Wykorzystanie systemu Giełdy Transportowe’’.
10-11.01.2019 Wydział Technologii Drewna. Bud.34 8:00-16:00 Warsztaty podnoszące kompetencje analityczne i zarządzania projektami w oparciu o metodykę PRINCE2.
10-11.01.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.7 8:00-16:00 Szkolenie ,,Rozwój kompetencji menadżerskich’’.
10-11.01.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:00-16:00 Szkolenie pt.,, Comarch ERP Optima- obsługa oprogramowania, kurs podstawowy’’.
3-4.01.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:00-16:00 Szkolenie pt.,, Comarch ERP Optima- obsługa oprogramowania, kurs podstawowy’’.
21-22.12.2018 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:00-16:00 Szkolenie pt.,, Comarch ERP XL – obsługa oprogramowania, kurs podstawowy’’.
13-14.12.2018 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud. 6 8:00-16:00 Szkolenie pt.,, Comarch ERP XL – obsługa oprogramowania, kurs podstawowy’’.
29-30.11.2018 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:00-16:00 Szkolenie pt.,, Comarch ERP Optima- obsługa oprogramowania, kurs podstawowy’’.
22-23.11.2018 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:00-16:00 Szkolenie pt.,, Comarch ERP Optima- obsługa oprogramowania, kurs podstawowy’’.

Szkolenie Nowoczesne techniki inwentaryzacji​

Wykorzystania systemu Adonis do projektowania i zarządzania procesami biznesowymi​