Home » O projekcie » HARMONOGRAM FORM WSPARCIA

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA

Beneficjent: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Numer projektu: POWR.03.05.00-00-Z033/17-00 Tytuł projektu: „Sukces z natur – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
l.p. Data/Termin Miejsce Godzina Tytuł/Rodzaj realizowanego wsparcia
1.                22-23.11.2018 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:00-16:00 Szkolenie pt.,, Comarch ERP Optima- obsługa oprogramowania, kurs podstawowy’’.
2.                29-30.11.2018 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:00-16:00 Szkolenie pt.,, Comarch ERP Optima- obsługa oprogramowania, kurs podstawowy’’.
3.                13-14.12.2018 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud. 6 8:00-16:00 Szkolenie pt.,, Comarch ERP XL – obsługa oprogramowania, kurs podstawowy’’.
4.                21-22.12.2018 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:00-16:00 Szkolenie pt.,, Comarch ERP XL – obsługa oprogramowania, kurs podstawowy’’.
5.               3-4.01.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:00-16:00 Szkolenie pt.,, Comarch ERP Optima- obsługa oprogramowania, kurs podstawowy’’.
6.               10-11.01.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:00-16:00 Szkolenie pt.,, Comarch ERP Optima- obsługa oprogramowania, kurs podstawowy’’.
7.               10-11.01.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.7 8:00-16:00 Szkolenie ,,Rozwój kompetencji menadżerskich’’.
8.               10-11.01.2019 Wydział Technologii Drewna. Bud.34 8:00-16:00 Warsztaty podnoszące kompetencje analityczne i zarządzania projektami w oparciu o metodykę PRINCE2.
9.               14.01.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:00-16:00 Szkolenie: ,,Wykorzystanie systemu Giełdy Transportowe’’.
10.            17-18.01.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:00-16:00 Szkolenie pt.,, Comarch ERP XL – obsługa oprogramowania, kurs podstawowy’’.
11.            19-20.01.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:00-16:00 Szkolenie pt.,, Podnoszenie kwalifikacji z zasobowo-procesowego rachunku kosztów controlling – laboratorium komputerowe klasy ABC/RPCA’’.
12.            24.01.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.7 8:00-16:00 Szkolenie ,,Rozwój kompetencji menadżerskich’’.
13.            25-27.01.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:00-16:00 Szkolenie: ,,Obsługa oprogramowania TopSolid Wood CAD/CAM
14.            05-07.02.2019 Wydział Technologii Drewna, Bud. 34 8:00-16:00 Szkolenie: ,,Obsługa oprogramowania TopSolid Wood CAD/CAM
15.            11-12.02.2019 Wydział Technologii Drewna. Bud.34 8:00-16:00 Szkolenie z zakresu zarządzania jakością
16.            25-27.02-2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:00-16:00 Szkolenie pt.,, Obsługa programu Adonis do modelowania procesów biznesowych’’.
17.            28.02.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.7 8:00-16:00 Szkolenie ,,Rozwój kompetencji menadżerskich’’.
18.            01.03.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.7 8:00-16:00 Szkolenie ,,Rozwój kompetencji menadżerskich’’.
19.            04-06.03.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:00-16:00 Szkolenie pt.,, Obsługa programu Adonis do modelowania procesów biznesowych’’.
20.            8-9.03.2019 Wydział Technologii Drewna. Bud.34 8:00-16:00 Szkolenie: pt.,, Podstawy pracy z programem AutoCad’’.
21.            22-23.03.2019 Wydział Technologii Drewna. Bud.34 8:00-16:00 Szkolenie: pt.,, Podstawy pracy z programem AutoCad’’.
22.            10.05.2019 Fabryka Mebli ,,Forte’’ S.A, 10-300 Ostrów Mazowiecka, Biała 1 8:00-16:00 Wyjazd studyjny
23.            10.06.2019 Bud.8, Sala 12 9:00-15:30 Szkolenie pt.,, Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w relacjach pracowniczych’’.
24.            10.06.2019 Bud.8, Sala Chóru 9:00-15:30 Szkolenie pt.,, Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w relacjach pracowniczych’’.
25.            17.06.2019 Bud.8, Sala 112 oraz (Aula kryształowa) 9:00-15:30 Szkolenie pt.,, Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w relacjach pracowniczych’’.
26.            6-7.06.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:00-16:00 Szkolenie pt.,, Comarch ERP Optima- obsługa oprogramowania, kurs podstawowy’’.
27.            6-7.06.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:00-16:00 Obsługa Oprogramowania SAP Business One
28.            13-14.06.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:00-16:00 Szkolenie pt.,, Comarch ERP Optima- obsługa oprogramowania, kurs podstawowy’’.
29.            13-14.06.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:00-16:00 Obsługa Oprogramowania SAP Business One
30.            27-28.06.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:00-16:00 Obsługa Oprogramowania SAP Business One
31.            Lipiec – Wrzesień 2019 http://projekt-zpu.sggw.pl/wp-content/uploads/2019/07/Lista-miejsc-sta%C5%BCowych-2019-r..pdf Staże II edycja
32.            01.07.2019 Bud.8, Sala 112 oraz (Aula kryształowa) 9:00-15:30 Szkolenie pt.,, Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w relacjach pracowniczych’’.
33.            4-5.07.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:00-16:00 Obsługa Oprogramowania SAP Business One
34.            01-02.08.2019 Al. Jerozolimskie 123A

Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza

09:00-17:00 Szkolenie ITIL 4 Foundation
35.            21-23.08.2019 Al. Jerozolimskie 123A

Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza, B/26p./20

09:00-17:00 Szkolenie Prince2 Foundation 2017
36.            22-23.08.2019 Al. Jerozolimskie 123A

Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza, H/26p./18

09:00-17:00 Szkolenie ITIL 4 Foundation
37.            04-06.09.2019 Al. Jerozolimskie 123A

Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza

09:00-17:00 Szkolenie Prince2 Foundation 2017
38.            05-06.09.2019 Al. Jerozolimskie 123A

Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza

09:00-17:00 Szkolenie ITIL 4 Foundation
39.            16-18.09.2019 Al. Jerozolimskie 123A

Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza

09:00-17:00 Szkolenie Prince2 Foundation 2017
40.            27.09.2019 SGGW, Bud. Nr 8 sala chóru 11.45-14.00 Podstawy metodyki  Prince2
41. 07-09.10.2019 Warszawa, ul. Chłodna 51 – Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower 09:00-17:00 Agile PM® Foundation
42. 07.10.2019 SGGW 09:00-17:00 Zarządzanie licencjami na oprogramowanie
43. 12-13.10.2019 Sala 223, b. 33 9.00-17.00 AutoCad 1
44. 10-11.10.2019 SGGW 09:00-17:00 Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne
45. 15.10.2019 SGGW 09:00-17:00 Umowy na wdrożenie systemu informatycznego
46. 17-18.10.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.7, sala 16 i 17 8:30-16:00 Comarch Optima
47. 19-20.10.2019 Sala 223, b. 33 9.00-17.00 Revit 1
48. 21.10.2019 Sala 102, bud. 7 9.00-16.00 Rozwój kompetencji menadżerskich
49. 25.10.2019 Bud. Nr 8 sala chóru 11.45-14.00 Podstawy metodyki  Prince2
50. 24-25.10.2019 Sala 110D, bud. 3 8.00-14.00 SAP ERPa
51. 24-25.10.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:30-16:00 Comarch Optima
52. 26-27.10.2019 Sala 223, b. 33 9.00-17.00 AutoCad 1
53. 26-27.10.2019 Sala 223, b. 33 9.00-17.00 Revit 1
54. 28.10.2019 Sala 102, bud. 7 9.00-16.00 Rozwój kompetencji menadżerskich
55. 28-30.10.2019 Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A – Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza 09:00-17:00 PRINCE2® Foundation 2017 / szkolenie certyfikowane
56. 04-06.11.2019 Sala 110D, bud. 3 8.00-14.00 Adonis
57. 04-05.11.2019 Sala 102, bud. 7 9.00-16.00 Rozwój kompetencji menadżerskich
58. 07-08.11.2019 SGGW 09:00-17:00 Komunikacja wewnętrzna It- Biznes
59. 07-08.11.2019 Sala 110D, bud. 3 8.00-14.00 SAP ERPa
60. 07.11.2019 SGGW 09:00-17:00 Podstawy zarządzania projektami
w organizacji
61. 12-13.11.2019 Sala 116, bud. 7 9.00-16.00 Rozwój kompetencji menadżerskich
62. 14-15.11.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:30-16:00 Comarch Optima
63. 14-15.11.2019 Sala 110D, bud. 3 8.00-14.00 SAP ERPa
64. 16-17.11.2019 Sala 223, b. 33 9.00-17.00 AutoCad 2
65. 18-19.11.2019 Sala 116, bud. 7 9.00-16.00 Rozwój kompetencji menadżerskich
66. 18-20.11.2019 Sala 110D, bud. 3 8.00-14.00 Adonis
67. 21.11.2019 SGGW 09:00-17:00 Podstawy zarządzania projektami
w organizacji
68. 21-22.11.2019 Sala 110D, bud. 3 8.00-14.00 SAP ERPb
69. 21-22.11.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:30-16:00 Comarch Optima
70. 23-24.11.2019 Sala 223, b. 33 9.00-17.00 AutoCad 2
71. 25-26.11.2019 Sala 116, bud. 7 9.00-16.00 Rozwój kompetencji menadżerskich
72. 30.11.2019 Sala 223, b. 33 9.00-17.00  Revit 1
73. 01.12.2019 Sala 223, b. 33 9.00-17.00 Mod. 2, zad. 22, Revit 1
74. 02.12.2019 SGGW 09:00-17:00 Podstawy zarządzania projektami
w organizacji
75. 07-08.12.2019 Sala 223, b. 33 9.00-17.00 Revit 1
76. 12-13.12.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:30-16:00 Comarch XL
77. 16.12.2019 SGGW 09:00-17:00 Podstawy zarządzania projektami
w organizacji
78. 19-20.12.2019 Wydział Nauk Ekonomicznych. Bud.6 8:30-16:00 Comarch XL