Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

,,Sukces z natury - kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie’’.

Nowy kierunek – Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności

Studia licencjackie – Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności – Organic Agriculture and Food Production (OAFP)