Home » Informacje różne » Aktualizacja wzoru Załącznika nr 2. Umowa trójstronna – Moduł 3. Staże dla studentek i studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w ramach programu POWER 1

Aktualizacja wzoru Załącznika nr 2. Umowa trójstronna – Moduł 3. Staże dla studentek i studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w ramach programu POWER 1

W związku z decyzją Instytucji Pośredniczącej zapis w Umowie trójstronnej § 3 pkt.1. lit. a)  otrzymuje brzmienie:

a) stawka za godzinę stypendium stażowego, przy przepracowaniu 120 godz. zegarowych w miesiącu, wynosi 26,66 zł /godz. brutto, obliczonej w oparciu o 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2022 r., zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2022 r. przepracowana liczba godzin w miesiącu jest zgodna z  § 2 ust. 2 pkt 1/

Wzór umowy w linku http://projekt-zpu.sggw.pl/staze-dla-studentek-i-studentow-wydzialu-medycyny-weterynaryjnej-w-ramach-programu-power-1/

Comments are closed.