Home » Moduł Zarządzania » Budowa Systemu zarządzania usługami wsparcia – podpisanie umowy

Budowa Systemu zarządzania usługami wsparcia – podpisanie umowy

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w ramach modułu 6. projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” w dniu 02.09.2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie a firmą Advatech na budowę systemu zarządzania usługami wsparcia (system ITSM).

Głównym przedmiotem umowy jest wdrożenie systemu do obsługi zgłoszeń, który swoim zakresem obejmie zarówno problemy informatyczne, jak i zgłoszenia związane z innymi usługami świadczonymi przez jednostki administracji na rzecz uczelni  (np. obsługa techniczna).

Wdrożony system pozytywnie wpłynie na jakość świadczonych usług poprzez:

  • sprawniejsze zarządzanie kapitałem ludzkim i zasobami sprzętowymi;
  • rejestrowanie wszystkich wniosków w jednym miejscu;
  • pełne raportowanie i monitorowanie wykonywanych prac;
  • skrócenie czasu obsługi wniosków.

Termin realizacji umowy: 6 miesięcy.

Comments are closed.