Home » Moduł podnoszenia kompetencji » Szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania AutoCAD na poziomie średnio zaawansowanym.

Szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania AutoCAD na poziomie średnio zaawansowanym.

Opis szkolenia:

Zajęcia z obsługi oprogramowania Autodesk AutoCAD na poziomie średniozaawansowanym prowadzone w formie zajęć zdalnych przez firmę PROCAD – Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym firmy Autodesk. Uczestnicy zajęć uzyskają certyfikat ich ukończenia.

Program zajęć obejmuje: wprowadzenie do interfejsu programu, omówienie środowiska programu, zaawansowane typy obiektów, bloki i ich atrybuty, efektywna praca z zestawami wyborów, rysunki odnośników zewnętrznych, obrazy rastrowe, pracę na arkuszach, obiekty aplikacji zewnętrznych, wymiarowanie w przestrzeni modelu i papieru, elementy dostosowawcze programu.

Potrzebne instrukcje do uczestniczenia w szkoleniu:

 1. Instrukcja instalacji i uruchomienia wersji demo Autocada
 2. Instrukcja uczestnika szkoleń online PROCAD SA

Grupa docelowa:

studenci i studentki którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry studiów I stopnia kierunku Inżynieria Środowiska

Czas trwania i miejsce szkolenia:

Zajęcia w wymiarze 40 godzin lekcyjnych odbywać się będą zdalnie w soboty i niedziele w godzinach od 9 do 17.

Harmonogram zajęć zostanie podany bezpośrednio po zakończeniu procesu rekrutacji i podpisaniu umów uczestnictwa

Koordynatorem wydziałowym szkolenia jest
 dr inż. Wiesław Ptach
Instytut Inżynierii Środowiska, Katedra Teledetekcji i Badań Środowiska
 pokój nr 132, budynek nr 33
email: wieslaw_ptach@sggw.edu.pl

Rekrutacja na zajęcia prowadzona będzie do dnia 3 kwietnia 2021 r. do godz. 24:00.

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować mailowo do koordynatora wieslaw_ptach@sggw.edu.pl

Szkolenie realizowane jest ze środków projektu i aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj:

 • Zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu;
 • pobrać i wypełnić „Formularz danych osobowych” (załącznik 1);
 • pobrać i wypełnić „Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru” (załącznik 2);
 • pobrać i wypełnić „Oświadczenie uczestnika projektu POWER” (załącznik 3);
 • zapoznać się z zapisami „umowy udziału w projekcie”
 • Dokumenty rekrutacyjne proszę przesłać na adresy e-mail koordynatora wydziałowego (wieslaw_ptach@sggw.edu.pl) oraz do wiadomości koordynatora ds. organizacyjno-administracyjnych (aneta_osuch@sggw.edu.pl).

 

Lista zakwalifikowanych uczestników szkoleń opracowana zostanie w oparciu o kryteria rekrutacji obejmujące: średnią ocen uzyskanych w ostatnim roku akademickim 0-6 pkt, liczbę aktywności prorozwojowych w ostatnim roku kalendarzowym (szkolenia, kursy, konferencje, konkursy naukowe, koła zainteresowań itp.) – po 0,5 pkt za każde, nie więcej niż 5 pkt, orzeczoną niepełnosprawność tak 2 pkt / nie 0 pkt

Na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na szkolenia.

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie proszę o dostarczenie oryginalnych dokumentów rekrutacyjnych do Pani Anety Osuch – koordynatora ds. organizacyjno-administracyjnych  celem podpisania umowy szkoleniowej (budynek nr 8 pokój nr 104).

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin naboru na szkolenie
 2. Formularz danych osobowych (zał. 1)
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru (zał.2)
 4. Oświadczenie uczestnika projektu POWER (zał. 3)
 5. Umowa udziału w projekcie (zał.4)
 6. Załącznik nr 5 Informacja  po 4 tygodniach i 3 miesiącach
 7. Załącznik nr 6 Informacja absolwenta po 6 miesiącach

Wydrukowane dokumenty muszą zawierać logotypy oraz stopki, które są zawarte w dokumentach do pobrania. Brak ww. elementów będzie skutkowało nieprzyjęciem dokumentów.

Uwaga :

Liczba uczestników zajęć jest ograniczona.

W zajęciach nie mogą uczestniczyć studenci, którzy brali udział w programie staży zawodowych, lub innych formach wsparcia organizowanych w ramach Projektu.