Home » Aktualności » Spotkanie Komitetu Sterującego 15 kwietnia 2021r.

Spotkanie Komitetu Sterującego 15 kwietnia 2021r.

W dniu 15 kwietnia 2021 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za pośrednictwem platformy Microsoft Teams odbyło się  kolejne spotkanie Komitetu Sterującego Projektu. Spotkanie prowadził prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko – Prorektor. ds. Nauki,  Przewodniczący Komitetu Sterującego.

W spotkaniu uczestniczyli:

  • prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada – Rektor SGGW,
  • prof. dr hab. Kazimierz Tomala – Prorektor ds. Rozwoju,
  • prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski – Prorektor ds. Dydaktyki,
  • dr hab. Marta Mendel – Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej,
  • dr inż. Władysław W. Skarżyński -Kanclerz SGGW,
  • prof. dr hab. Michał Skibniewski – Dziekan WMW,
  • mgr inż. Rafał Bednarczyk – Kierownik Projektu,
  • koordynatorzy poszczególnych modułów oraz koordynatorzy merytoryczni.

Kierownik Projektu omówił zmiany osobowe w Projekcie, przedstawił informację dotyczącą postępu finansowego oraz  stopni realizacji wskaźników produktu i rezultatu, poinformował Uczestników o problemach i trudnościach, wynikających szczególnie z sytuacji epidemicznej.

Przedstawione zostały aktualne działania merytoryczne tj.:

Moduł 1 – zakończenie 2 z 9 kierunków studiów;

Moduł 2 – w trakcie realizacji 3 szkolenia dla 186 studentów, 15 umów w jest trakcie podpisywania przedstawicieli Uczelni oraz wykonawców;

Moduł 3 – Rozpoczęcie przygotowań do rekrutacji studentów na staże przez 3 Wydziały;

Moduł 6 – jeden system IT został zakończony, sześć systemów jest w trakcie realizacji;

Dyskusja dotyczyła zagadnień związanych z realizacją zadań związanych z prowadzeniem zajęć przez  profesorów wizytujących.

Ponadto poruszone zostały kwestie  budowanych w ramach projektu systemów informatycznych i uwarunkowań związanych z ich wdrażaniem.

Comments are closed.