Home » Aktualności » SZKOLENIE Z ZAKRESU AUTODESK ADVANCE STEEL

SZKOLENIE Z ZAKRESU AUTODESK ADVANCE STEEL

SZKOLENIE Z ZAKRESU AUTODESK ADVANCE STEEL

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji i umiejętności studentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie w zakresie obsługi nowoczesnego oprogramowania, wykorzystywanego w procesie komputerowego wspomagania procesu projektowania w budownictwie i inżynierii środowiska. W ramach szkolenia uczestnicy zdobędą kompetencje w zakresie obsługi oprogramowania Autodesk Advance Steel (na poziomie podstawowym i częściowo średniozaawansowanym).

Grupa docelowa:

Zapraszamy studentów stacjonarnych studiów magisterskich (I i II rok)

Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska z kierunków:

 • Budownictwo
 • Inżynieria i Gospodarka Wodna

Czas trwania i miejsce szkolenia:

Zajęcia w wymiarze 40 godzin lekcyjnych odbywać się będą zdalnie w godzinach od 9 do 17. Harmonogram zajęć zostanie podany bezpośrednio po zakończeniu procesu rekrutacji i podpisaniu umów uczestnictwa

Koordynatorem szkolenia jest   dr inż. Wiesław Ptach
Katedra Teledetekcji i Badań Środowiska

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska bud. 33 , pok. 132,
e-mail:  wiesław_ptach@sggw.edu.pl
tel. : +22 5935 113

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj:

 • Zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu;
 • pobrać i wypełnić „Formularz danych osobowych” (załącznik 1);
 • pobrać i wypełnić „Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru” (załącznik 2);
 • pobrać i wypełnić „Oświadczenie uczestnika projektu POWER” (załącznik 3);
 • pobrać i podpisać (BEZ DAT) Informację  po 4 tygodniach i 3 miesiącach
 • pobrać i podpisać (BEZ DAT) Informacja absolwenta po 6 miesiącach
 • zapoznać się z zapisami „Umowy udziału w projekcie”
 • pobrać i wypełnić Załącznik nr 4 „Umowa udziału w projekcie”,
 • dokumenty wydrukować, podpisać (BEZ DAT) i przesłać SKAN, a następnie drogą pocztową lub osobiście do Pani Anety Osuch – koordynatora ds. organizacyjno-administracyjnych (budynek nr 10 pokój nr 49).

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa

Rekrutacja na zajęcia prowadzona będzie do dnia 22 listopada 2021 r. do godz. 24:00.

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować mailowo do koordynatora wieslaw_ptach@sggw.edu.pl

Dokumenty rekrutacyjne proszę przesłać na adresy e-mail koordynatora wydziałowego (wieslaw_ptach@sggw.edu.pl)

Lista zakwalifikowanych uczestników szkoleń opracowana zostanie w oparciu o kryteria rekrutacji obejmujące: średnią ocen uzyskanych w ostatnim roku akademickim 0-6 pkt, liczbę aktywności prorozwojowych w ostatnim roku kalendarzowym (szkolenia, kursy, konferencje, konkursy naukowe, koła zainteresowań itp.) – po 0,5 pkt za każde, nie więcej niż 5 pkt, orzeczoną niepełnosprawność tak 2 pkt / nie 0 pkt

Na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na szkolenia.

Proszę o dostarczenie oryginalnych dokumentów rekrutacyjnych

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin naboru na szkolenie
 2. Formularz danych osobowych (zał. 1)
 3. Oświadczenie uczestnika projektu POWER (zał. 3)
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru (zał.2)
 5. Umowa udziału w projekcie (zał.4)
 6. Informację  po 4 tygodniach i 3 miesiącach
 7. Informacja absolwenta po 6 miesiącach

Wydrukowane dokumenty muszą zawierać logotypy oraz stopki, które są zawarte w dokumentach do pobrania. Brak ww. elementów będzie skutkowało nieprzyjęciem dokumentów.

Uwagi / dodatkowe istotne informacje np.:

Student może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu realizowanym w ramach projektu POWER 1

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Comments are closed.