Home » Aktualności » Szkolenie z zakresu Comarch ERP XL dla studentów i studentek Wydziału Ekonomicznego

Szkolenie z zakresu Comarch ERP XL dla studentów i studentek Wydziału Ekonomicznego

Comarch ERP XL to rozbudowany funkcjonalnie system klasy ERP, który charakteryzuje się elastyczną budową modułową. Funkcjonalności systemu zgrupowane są w kilkunastu współpracujących z sobą obszarach. Optymalna konfiguracja i ilość modułów dobierana jest na podstawie wnikliwej analizy potrzeb i specyfiki funkcjonowania firmy.

Grupa docelowa:

Zapraszamy studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów licencjackich  (II i III) i magisterskich (I i II rok) Wydziału Ekonomicznego z kierunków:

 • Finanse i Rachunkowość
 • Ekonomia
 • Zarządzanie
 • Turystyka i Rekreacja

Studentów  stacjonarnych i niestacjonarnych studiów licencjackich  (II i III) i magisterskich (I i II rok) Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki z kierunków:

 • Informatyka
 • Informatyka i Ekonometria

oraz

Studentów kół naukowych SGGW

Czas trwania i miejsce szkolenia:

Szkolenie obejmuje 30  godzin dydaktycznych i będzie realizowane w czwartki i piątki
od godz. 8.00 do godz. 16.00 w budynku 7 w salach 16/17 lub za pośrednictwem platformy MS Teams* Szczegółowy harmonogram zostanie podany po zamknięciu rekrutacji.

Koordynatorem szkolenia jest
dr Serhiy Zabolotnyy / dr Tomasz Felczak
Katedra Finansów, Wydział Ekonomiczny
bud. 3, pok. 7,
e-mail:  power_comarch@sggw.edu.pl

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj:

 1. Zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu;
 2. pobrać i wypełnić „Formularz danych osobowych” (załącznik 1);
 3. pobrać i wypełnić „Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru” (załącznik 2);
 4. pobrać i wypełnić „Oświadczenie uczestnika projektu POWER” (załącznik 3);
 5. pobrać i podpisać (BEZ DAT) Informację  po 4 tygodniach i 3 miesiącach
 6. pobrać i podpisać (BEZ DAT) Informacja absolwenta po 6 miesiącach
 7. zapoznać się z zapisami „Umowy udziału w projekcie”
 8. pobrać i wypełnić Załącznik nr 4 „Umowa udziału w projekcie” (BEZ DAT, 2 egzemplarze),
 9. dokumenty wydrukować, podpisać i złożyć osobiście* w Sekretariacie Katedry Finansów, bud. 7, p. 108, Pani Aleksandra Chojnowska.

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować mailowo do koordynatora (power_comarch@sggw.edu.pl)

Termin składania dokumentów: DO 15 CZERWCA 2022

Na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na szkolenia.

Osoby zakwalifikowane powinny pobrać i wypełnić „Umowę udziału w projekcie” (załącznik 4) i złożyć osobiście w Sekretariacie Katedry Finansów we wskazanym terminie.

Wypełniając Formularz danych osobowych prosimy pamiętać, że: wykształcenie średnie – ponadgimnazjalne, brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu regulaminu to status biernego zawodowo.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin naboru na szkolenie
 2. Formularz danych osobowych (zał. 1)
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru (zał.2)
 4. Oświadczenie uczestnika projektu POWER (zał. 3)
 5. Umowa udziału w projekcie (zał.4) – 2 egzemplarze
 6. informacja  po 4 tygodniach i 3 miesiącach (załącznik 5)
 7. informacja absolwenta po 6 miesiącach (załącznik 6)

Wydrukowane dokumenty muszą zawierać logotypy oraz stopki, które są zawarte w dokumentach do pobrania. Brak ww. elementów będzie skutkowało nieprzyjęciem dokumentów.

Uwagi / dodatkowe istotne informacje np.:

Student może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu/warsztacie/stażu w ramach Projektu „Sukces z Natury”

* Zaznacz właściwe

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

 

Comments are closed.