Home » Aktualności » Finanse dla niefinansistów rozwijanie świadomości finansowej pracowników

Finanse dla niefinansistów rozwijanie świadomości finansowej pracowników

„Finanse dla niefinansistów rozwijanie świadomości finansowej pracowników”

 1. Znaczenie rachunkowości i finansów dla pracowników działów niefinansowych.
 2. Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa.
 3. Podstawowe zasady rachunkowości finansowej, czyli reguły rządzące procesem sporządzania sprawozdań finansowych i ich rozumienia.
 4. Cele i rodzaje sprawozdań finansowych – czego można oczekiwać od sprawozdań finansowych? Wstęp do czytania sprawozdań finansowych.
 5. Zrozumieć bilans – jak go czytać ze zrozumieniem i po co on niefinansiście?
 6. Zrozumieć rachunek zysków i strat (P&L) – jak go czytać ze zrozumieniem i po co on niefinansiście?
 7. Analiza wskaźników finansowych łączących dane z bilansu i rachunku zysków i strat.
 8. Zrozumieć rachunek przepływów pieniężnych – sprawozdanie objaśniające pieniężne wyniki działalności przedsiębiorstwa.
 9. Podsumowanie i zakończenie.

 Grupa docelowa:

 • Szkolenia kierowane są dla kadry kierowniczej i pracowników administracji Uczelni.

Czas trwania i miejsce szkolenia:

1). 22-23.11.2021 (16h) -> APLIKUJ

2). 09-10.12.2021 (16h) -> APLIKUJ

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj:

 1. Zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu
 2. Uzyskać zgodę przełożonego na udział w szkoleniu
 3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy online znajdujący się pod linkiem -> APLIKUJ
 4. Zapoznać się z zapisami „Umowy udziału w projekcie

Formularz zawiera następujące dokumenty:
„Formularz danych osobowych”
„Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru”
„Oświadczenie uczestnika projektu POWER”

Na podstawie wypełnionych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista osób zakwalifikowanych na szkolenia. [i]

Osoby zakwalifikowane podpisują  „Umowę udziału w projekcie” (załącznik 4) osobiście we wskazanym terminie.

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować mailowo na adres: ewelina_gorska@sggw.edu.pl

Uwagi / dodatkowe istotne informacje np.:

* Zaznacz właściwe

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Comments are closed.