Home » Aktualności » Kurs z zakresu wykorzystania systemu SAP ERP w logistyce

Kurs z zakresu wykorzystania systemu SAP ERP w logistyce

„Kurs z zakresu wykorzystania systemu SAP ERP w logistyce”

Szkolenie koncentruje się na podniesieniu kompetencji w zakresie umiejętności praktycznej obsługi nowoczesnego oprogramowania klasy ERP dedykowanej zarządzaniu przedsiębiorstwem w zakresie procesów logistycznych.

Zakres szkolenia obejmuje następujące bloki: Przedstawienie systemu; Interfejs i konfiguracja systemu; Moduł Gospodarka magazynowa; Moduł Planowanie i kontrolowanie produkcji; Moduł Sprzedaż i dystrybucja; Moduł Kontrola jakości; Moduł Zarządzanie magazynem.

Grupa docelowa:

Zapraszamy studentów stacjonarnych studiów licencjackich  (II i III rok) oraz magisterskich (I i II rok) Wydziału Nauk Ekonomicznych ze wszystkich kierunków, a zwłaszcza:

 • Logistyka
 • Zarządzanie
 • Finanse i Rachunkowość

Czas trwania i miejsce szkolenia:

Szkolenie obejmuje 24 godziny dydaktyczne i będzie realizowane w dwóch terminach:

 • 18-19 i 25-26 listopada 2021 (I termin)
 • 21-22 i 28-29 października 2021 (II termin)
  w godz. od 9.00 do 14.00 za pośrednictwem MS Teams

Koordynatorem szkolenia jest:
dr Konrad Michalski
adiunkt w Instytucie Zarządzania SGGW
e-mail: konrad_michalski@sggw.edu.pl

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj:

 • Zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu;
 • pobrać i wypełnić „Formularz danych osobowych” (załącznik 1);
 • pobrać i wypełnić „Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru” (załącznik 2);
 • pobrać i wypełnić „Oświadczenie uczestnika projektu POWER” (załącznik 3);
 • zapoznać się z zapisami „umowy udziału w projekcie”
 • dokumenty wydrukować, podpisać i przesłać drogą pocztową do:

mgr Edyta Skarżyńska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Instytut Zarządzania
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Pod adresem proszę umieścić dopisek „SAP (I termin)” lub „SAP (II termin)”
Termin składania dokumentów (data otrzymania dokumentów drogą pocztową):
28 października 2021

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować mailowo do koordynatora: konrad_michalski@sggw.edu.pl

Na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na szkolenia.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin naboru na szkolenie
 2. Formularz danych osobowych (zał. 1)
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru (zał.2)
 4. Oświadczenie uczestnika projektu POWER (zał. 3)
 5. Umowa udziału w projekcie (zał.4)
 6. informacja  po 4 tygodniach i 3 miesiącach (załącznik 5)
 7. informacja absolwenta po 6 miesiącach (załącznik 6)

Wydrukowane dokumenty muszą zawierać logotypy oraz stopki, które są zawarte w dokumentach do pobrania. Brak ww. elementów będzie skutkowało nieprzyjęciem dokumentów.

Uwagi / dodatkowe istotne informacje np.:

Student może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu/warsztacie/stażu w ramach Projektu „Sukces z Natury”

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Comments are closed.