Home » Aktualności » Szkolenie „Komputerowe wspomaganie kosztorysowania”

Szkolenie „Komputerowe wspomaganie kosztorysowania”

Szkolenie „Komputerowe wspomaganie kosztorysowania”

Zajęcia z obsługi oprogramowania Norma Pro w kosztorysowaniu z wykorzystaniem bazy cen czynników produkcji i usług Intercenbud na poziomie zaawansowanym prowadzone w formie zajęć hybrydowych przez dr hab. inż. Edytę Rosłon-Szeryńską. Uczestnicy zajęć uzyskają certyfikat ich ukończenia.

Program zajęć obejmuje: omówienie zasad  sporządzania kosztorysów i wycen z wykorzystaniem oprogramowani specjalistycznych, omówienie zasad działania programu Norma Pro: wprowadzenie do interfejsu programu, omówienie środowiska programu i integracji z aplikacjami zewnętrznymi (bazą cenową i bazą normatywną), praca w arkuszach, sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego metodą uproszczoną i szczegółową.

Grupa docelowa:

Zapraszamy studentów stacjonarnych studiów inżynierskich  (od 4 semestru włącznie) i magisterskich Wydziału Ogrodnictwa i Biotechnologii oraz Budownictwa i Inżynierii  Środowiska z kierunków:

 • Architektura Krajobrazu
 • Ogrodnictwo

Czas trwania i miejsce szkolenia:

Szkolenie obejmuje  15 godzin dydaktycznych i będzie realizowane na przełomie października i listopada w piątek w godz. 16.00-19.00, sobotę i niedzielę w godz. 9.00 do godz. 16.00.

Część wykładowa ma formę online za pośrednictwem platformy MS Teams. Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w sali 1/15 budynku 37. Jest możliwość nauki zdalnej.

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie podany bezpośrednio po zakończeniu procesu rekrutacji i podpisaniu umów uczestnictwa

 

KOORDYNATOREM SZKOLENIA JEST
dr hab. inż. Edyta Rosłon-Szeryńska|
Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
pokój nr 27, budynek nr 37
email: edyta_roslon_szerynska@sggw.edu.pl;
tel. 506 477 750

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj:

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować mailowo do koordynatora edyta_roslon_szerynska@sggw.edu.pl

 1. Zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu;
 2.  pobrać i wypełnić „Formularz danych osobowych” (załącznik 1);
 3. pobrać i wypełnić „Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru” (załącznik 2);
 4. pobrać i wypełnić „Oświadczenie uczestnika projektu POWER” (załącznik 3);
 5. pobrać i podpisać Informację  po 4 tygodniach i 3 miesiącach (nie wpisujemy daty)
 6. pobrać i podpisać  Informację absolwenta po 6 miesiącach (nie wpisujemy daty)
 7.  zapoznać się z zapisami „Umowy udziału w projekcie”
 8.  pobrać,  wypełnić i podpisać Załącznik nr 4 „Umowa udziału w projekcie”

dokumenty wydrukować, podpisać i dostarczyć lub przesłać drogą pocztową do koordynatora

Wydrukowane dokumenty muszą zawierać logotypy oraz stopki, które są zawarte w dokumentach do pobrania. Brak ww. elementów będzie skutkowało nieprzyjęciem dokumentów. NIE WPISUJEMY DAT  W UMOWIE.

Termin składania dokumentów: do dnia 31 października 2021 r. roku do godziny 24.00.

Na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na szkolenia. [i]

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin naboru na szkolenie
 2. Formularz danych osobowych (zał. 1)
 3. Oświadczenie uczestnika projektu POWER (zał. 3)
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru (zał.2)
 5. Umowa udziału w projekcie (zał.4)
 6. Informacja  po 4 tygodniach i 3 miesiącach
 7. Informacja absolwenta po 6 miesiącach

 

Uwagi / dodatkowe istotne informacje np.:

Student może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu programu Power1

* Zaznacz właściwe

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Comments are closed.