Home » Moduł podnoszenia kompetencji » Szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania Autodesk Revit na poziomie podstawowym – rekrutacja uzupełniająca

Szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania Autodesk Revit na poziomie podstawowym – rekrutacja uzupełniająca

Szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania Autodesk Revit na poziomie podstawowym – rekrutacja uzupełniająca

Opis szkolenia:

Zajęcia z obsługi oprogramowania Autodesk Revit na poziomie podstawowym prowadzone w formie zajęć zdalnych przez firmę PROCAD – Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym firmy Autodesk. Uczestnicy zajęć uzyskają certyfikat ich ukończenia.

Program zajęć obejmuje: wprowadzenie do interfejsu programu, omówienie środowiska programu, projektowanie – omówienie struktury wyjściowej programu, koordynacja działań, metody pracy na elewacjach, przekrojach oraz widoku 3D projektu, zakładanie stropów, stropodachów oraz dachów, wprowadzenie do zestawień, wprowadzenie do wizualizacji, tworzenie dokumentacji technicznej.

Potrzebne instrukcje do uczestniczenia w szkoleniu:

 1. Instrukcja instalacji i uruchomienia wersji demo Autocada
 2. Instrukcja uczestnika szkoleń online PROCAD SA
 3. Jak zainstalować GoToMeeting

Grupa docelowa:

Studenci i studentki którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry studiów I lub II stopnia kierunku Budownictwo lub Inżynieria Środowiska

Czas trwania i miejsce szkolenia:

Zajęcia w wymiarze 40 godzin lekcyjnych odbywać się będą zdalnie w soboty i niedziele w godzinach od 9 do 17.

Harmonogram zajęć zostanie podany bezpośrednio po zakończeniu procesu rekrutacji i podpisaniu umów uczestnictwa

Koordynatorem wydziałowym szkolenia jest

 dr inż. Wiesław Ptach
Instytut Inżynierii Środowiska, Katedra Teledetekcji i Badań Środowiska
pokój nr 132, budynek nr 33
email: wieslaw_ptach@sggw.edu.pl

Rekrutacja na zajęcia prowadzona będzie do dnia 21 maja 2021 r. do godz. 12:00.

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować mailowo do koordynatora

Szkolenie realizowane jest ze środków projektu i aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj:

 • Zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu;
 • pobrać i wypełnić „Formularz danych osobowych” (załącznik 1);
 • pobrać i wypełnić „Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru” (załącznik 2);
 • pobrać i wypełnić „Oświadczenie uczestnika projektu POWER” (załącznik 3);
 • zapoznać się z zapisami „umowy udziału w projekcie”
 • Dokumenty rekrutacyjne proszę przesłać na adresy e-mail koordynatora wydziałowego (wieslaw_ptach@sggw.edu.pl) oraz do wiadomości koordynatora ds. organizacyjno-administracyjnych (aneta_osuch@sggw.edu.pl).

Lista zakwalifikowanych uczestników szkoleń opracowana zostanie w oparciu o kryteria rekrutacji obejmujące: średnią ocen uzyskanych w ostatnim roku akademickim 0-6 pkt, liczbę aktywności prorozwojowych w ostatnim roku kalendarzowym (szkolenia, kursy, konferencje, konkursy naukowe, koła zainteresowań itp.) – po 0,5 pkt za każde, nie więcej niż 5 pkt, orzeczoną niepełnosprawność tak 2 pkt / nie 0 pkt

Na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na szkolenia.

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie proszę o dostarczenie oryginalnych dokumentów rekrutacyjnych do Pani Anety Osuch – koordynatora ds. organizacyjno-administracyjnych  celem podpisania umowy szkoleniowej (budynek nr 8 pokój nr 104).

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin naboru na szkolenie
 2. Formularz danych osobowych (zał. 1)
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru (zał.2)
 4. Oświadczenie uczestnika projektu POWER (zał. 3)
 5. Umowa udziału w projekcie (zał.4)
 6. Załącznik nr 5 Informacja  po 4 tygodniach i 3 miesiącach
 7. Załącznik nr 6 Informacja absolwenta po 6 miesiącach

Wydrukowane dokumenty muszą zawierać logotypy oraz stopki, które są zawarte w dokumentach do pobrania. Brak ww. elementów będzie skutkowało nieprzyjęciem dokumentów.

Uwaga :

Liczba uczestników zajęć jest ograniczona.

W zajęciach nie mogą uczestniczyć studenci, którzy brali udział w programie staży zawodowych, lub innych formach wsparcia organizowanych w ramach Projektu.