Home » Aktualności » Platforma czasopism SGGW

Platforma czasopism SGGW

Rusza wspólna platform czasopism SGGW

W ramach modułu 6. projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” została uruchomiona wspólna platforma czasopism SGGW. Platforma ta służy do obsługi redakcji czasopism SGGW w zakresie zgłaszania, recenzowania i przetwarzania artykułów naukowych. Głównymi funkcjonalnościami systemu są:

  • automatyzacja zadań w zakresie korespondencji między redakcją a autorami i recenzentami;
  • możliwość pełnej edycji z poziomu redakcji;
  • korespondencja w języku polskim i angielskim (moduł A);
  • eksport danych dotyczących wydanych zeszytów/artykułów czasopisma do wszystkich baz, w których te dane są umieszczane (moduł B);
  • generowanie informacji na stronę www czasopisma (moduł C).

Największymi korzyściami systemu są

  • zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich czasopism SGGW;
  • efektywniejsze zgłaszanie, recenzowanie i przetwarzanie artykułów naukowych;
  • ułatwienie i usystematyzowanie współpracy redakcji z autorami i recenzentami artykułów.

Trwa migracja kolejnych czasopism na platformę, która docelowo stanie się centralnym punktem zarządzania i dostępu do treści tworzonych przez wszystkie redakcje czasopism naukowych SGGW.

 

 

Zapraszamy na platformę: https://czasopisma.sggw.edu.pl/

Comments are closed.