Home » Aktualności » Przedłużona rekrutacja na bezpłatne warsztaty „Rozwój kompetencji menadżerskich”

Przedłużona rekrutacja na bezpłatne warsztaty „Rozwój kompetencji menadżerskich”

PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA NA BEZPŁATNE WARSZTATY „ROZWÓJ KOMPETENCJI MENADŻERSKICH” !!!

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,
wciąż otwarta jest rekrutacja na bezpłatne, ostatnie szkolenia z zakresu Rozwoju kompetencji menadżerskich na które zapraszamy wszystkich studentów studiów licencjackich  (II i III rok) oraz magisterskich (I i II rok). W szkoleniu mogą wziąć udział studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz członkowie Kół Naukowych afiliowanych przy Wydziale Ekonomicznym.

Szkolenie z zakresu rozwoju kompetencji menadżerskich obejmuje 40 godzin dydaktycznych i będzie realizowane w dwóch terminach:

  • I termin: 7, 8, 9, 17 i 18 marca 2022 r. w godz. 13.00-20.00 (MS Teams)
  • II termin: 21, 22, 23, 31 marca oraz 1 kwietnia 2022 r. w godz. 13.00-20.00
    (MS Teams)

Szkolenie koncentruje się na podniesieniu kompetencji w zakresie umiejętności praktycznego korzystania z narzędzi i technik menedżerskich oraz autoidentyfikacji potencjału rozwoju osobistego i zawodowego chłonka zespołu.

Zakres szkolenia obejmuje następujące bloki: Sztuka wystąpień publicznych; Budowanie zespołu: organizacja, wyznaczanie i delegacja celów; Motywowanie i ocena zespołu; Wyzwania w toku zarządzania zespołem ludzkim: stres, wypalenie zawodowe, konflikt i inne oblicza kryzysu; Rozwój i doskonalenie zespołu z wykorzystaniem następujących metod: zarządzanie talentami, facylitacja, mentoring, coaching, inne

Uwaga! Szkolenie jest dostępne w pierwszej kolejności dla tych osób, które do tej pory nie korzystały z oferty bezpłatnych szkoleń oferowanych w projekcie POWER „Sukces z Natury”. 

Po szkoleniu, uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę
i umiejętności.

Regulamin naboru oraz dokumenty niezbędne do rekrutacji znajdują się na stronie:

Kurs z zakresu rozwoju kompetencji menadżerskich  – Projekt-zpu (sggw.pl)

Dokumenty rekrutacyjne: zał. 1-3 w 1 egzemplarzu (z wpisaną datą wypełnienia dokumentów), zał. 4 (umowa) w 2 egzemplarzach – bez wpisanej daty, która zostanie uzupełniona, zał. 5-6 w 1 egz. (tylko wpisane imię i nazwisko) należy pobrać ze wskazanej powyżej strony i czytelnie wypełnione wysłać drogą pocztową na adres:

mgr Edyta Skarżyńska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Instytut Zarządzania
ul. Nowoursynowska 166
b
ud. 7, pokój 115a
02-787 Warszawa

Pod adresem proszę umieścić dopisek „Menedżer I termin” lub „Menedżer II termin”

Termin składania dokumentów (data otrzymania dokumentów drogą pocztową lub bezpośredniego dostarczenia): 15 lutego 2022 r.

Pytania w sprawie szczegółów merytorycznych i organizacyjnych szkolenia należy kierować mailowo na adres: konrad_michalski@sggw.edu.pl

Wydrukowane dokumenty muszą zawierać logotypy oraz stopki, które są zawarte w dokumentach do pobrania. Brak ww. elementów będzie skutkowało nieprzyjęciem dokumentów.

Uwagi / dodatkowe istotne informacje np.:

Student może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu realizowanym w ramach projektu POWER 1

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Comments are closed.