Home » Aktualności » Rozwój kompetencji menedżerskich

Rozwój kompetencji menedżerskich

„Rozwój kompetencji menedżerskich” 

Szkolenie koncentruje się na podniesieniu kompetencji w zakresie umiejętności praktycznego korzystania z narzędzi i technik menedżerskich oraz autoidentyfikacji potencjału rozwoju osobistego i zawodowego chłonka zespołu.   

Zakres szkolenia obejmuje następujące bloki: Sztuka wystąpień publicznych; Budowanie zespołu: organizacja, wyznaczanie i delegacja celów; Motywowanie i ocena zespołu; Wyzwania w toku zarządzania zespołem ludzkim: stres, wypalenie zawodowe, konflikt i inne oblicza kryzysu; Rozwój i doskonalenie zespołu z wykorzystaniem następujących metod: zarządzanie talentami, facylitacja, mentoring, coaching, inne.   

Grupa docelowa: 

Zapraszamy studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów licencjackich (II i III rok) oraz magisterskich (I i II rok) Wydziału Nauk Ekonomicznych ze wszystkich kierunków, a zwłaszcza: 

 • Turystyka i Rekreacja  
 • Ekonomia  
 • Finanse i Rachunkowość 

Czas trwania i miejsce szkolenia: 

Szkolenie z zakresu rozwoju kompetencji menadżerskich obejmuje 40 godzin dydaktycznych i będzie realizowane w terminie:

 • 6-8 oraz 16-17 grudnia 2021
  w godz. od 13.00 do 20.00 za pośrednictwem MS Teams

 

Koordynatorem szkolenia jest:
dr Konrad Michalski, adiunkt w Instytucie Zarządzania SGGW
                     e-mail: konrad_michalski@sggw.edu.pl                                      

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj: 

 1. Zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu;
 2. pobrać i wypełnić „Formularz danych osobowych” (załącznik 1); 
 3. pobrać i wypełnić „Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru” (załącznik 2); 
 4. pobrać i wypełnić „Oświadczenie uczestnika projektu POWER” (załącznik 3); 
 5. zapoznać się z zapisami „umowy udziału w projekcie”  

dokumenty wydrukować, podpisać i przesłać drogą pocztową do: 

mgr Edyta Skarżyńska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Instytut Zarządzania
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa 

Pod adresem proszę umieścić dopisek „Menedżer” 

Termin składania dokumentów (data otrzymania dokumentów drogą pocztową):
30 listopada 2021r. 

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować mailowo do koordynatora: konrad_michalski@sggw.edu.pl 

Na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na szkolenia. 

Dokumenty do pobrania: 

 1. Regulamin naboru na szkolenie
 2. Formularz danych osobowych (zał. 1)
 3. Oświadczenie uczestnika projektu POWER (zał. 2)
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru (zał.3)
 5. Umowa udziału w projekcie (zał.4)
 6. informacja po 4 tygodniach i 3 miesiącach (załącznik 5)
 7.  informacja absolwenta po 6 miesiącach (załącznik 6)

Wydrukowane dokumenty muszą zawierać logotypy oraz stopki, które są zawarte w dokumentach do pobrania. Brak ww. elementów będzie skutkowało nieprzyjęciem dokumentów. 

Uwagi / dodatkowe istotne informacje np.: 

Student może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu/warsztacie/stażu w ramach Projektu „Sukces z Natury” 

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Comments are closed.