Home » Aktualności » Transport zwierząt

Transport zwierząt

„TRANSPORT ZWIERZĄT” 

Celem kursu jest poznanie przepisów i zasad postępowania przy organizacji przewozu żywych zwierząt. Kurs kończy się uzyskaniem licencji konwojenta zwierząt. 

Zapraszamy studentów stacjonarnych i niestacjonarnych inżynierskich i magisterskich Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt z kierunków: 

  • Bioinżynieria zwierząt  
  • Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich
  • Zootechnika 

Oferta nie jest kierowana do studentów I roku. 

Czas trwania i miejsce szkolenia: 

Szkolenie obejmuje nie więcej niż 10 godzin zegarowych i będzie realizowane za pośrednictwem MS teams  

 Koordynatorem szkolenia jest
dr Ewelina Dudek
Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt SGGW w Warszawie
bud. 23 pok. 70 parter
e-mail: ewelina_dudek@sggw.edu.pl
tel. : 225936502
 

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i aby w nim wziąć udział należy  dopełnić niezbędnych formalności tj: 

  1. Zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu; 
  2. pobrać i wypełnić „Formularz danych osobowych” (załącznik 1); 
  3. pobrać i wypełnić „Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru” (załącznik 2); 
  4. pobrać i wypełnić „Oświadczenie uczestnika projektu POWER” (załącznik 3); 
  5. zapoznać się z zapisami „umowy udziału w projekcie”  

Dokumenty wydrukować, podpisać i złożyć osobiście do koordynatora zadania
dr Eweliny Dudek bud.23 pok.70 parter w godzinach przyjęć studentów 

lub  

 wysłać na adres ul. Ciszewskiego 8 bud.23 pok.70 z dopiskiem Transport Zwierząt 

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować telefonicznie lub mailowo do koordynatora ewelina_dudek@sggw.edu.pl tel. 225936502 

Termin składania dokumentów: od 22 października 2021 do dnia 6 grudnia 2021 

Na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na szkolenia.  

Osoby zakwalifikowane powinny pobrać i wypełnić (BEZ DAT) „Umowę udziału w projekcie” (załącznik 4 w dwóch egzemplarzach) i pozostałe załączniki złożyć u koordynatora we wskazanym terminie. 

 Dokumenty do pobrania: 

Wydrukowane dokumenty muszą zawierać logotypy oraz stopki, które są zawarte w dokumentach do pobrania. Brak ww. elementów będzie skutkowało nieprzyjęciem dokumentów. 

Uwagi / dodatkowe istotne informacje np.: 

Student może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu/warsztacie/stażu w ramach Projektu „Sukces z Natury” 

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Comments are closed.