Home » Aktualności » Specjalistyczne szkolenie z zakresu skutecznych prezentacji i wystąpień publicznych z wykorzystaniem warsztatów grupowych i indywidualnych dla pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Specjalistyczne szkolenie z zakresu skutecznych prezentacji i wystąpień publicznych z wykorzystaniem warsztatów grupowych i indywidualnych dla pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Warsztaty mają na celu poszerzenie wiedzy w zakresie:
– Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wystąpień publicznych
– Poznanie przez uczestników skutecznych technik prezentacji
– Zdobycie kompleksowej wiedzy na temat sztuki prezentacji

Grupa docelowa:

  • Szkolenie kierowane jest dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk o Zwierzętach  oraz Katedry Nanobiotechnologii Uczelni.

Czas trwania i miejsce szkolenia:

  1. dla gr 1 szkolenie 19 – 20.04, konsultacje 21.04
  2. dla gr 2 szkolenie 25-26.04, konsultacje 29.04
  3. dla gr 3 szkolenie 10-11.05, konsultacje 16.05

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj:

  1. Zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu
  2. Uzyskać zgodę przełożonego na udział w szkoleniu
  3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy

Formularz zawiera następujące dokumenty:

„Formularz danych osobowych”
„Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru”
„Oświadczenie uczestnika projektu POWER”

  1. Zapoznać się z zapisami „Umowy udziału w projekcie”

Na podstawie wypełnionych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista osób zakwalifikowanych na szkolenia. [i]

Osoby zakwalifikowane podpisują  „Umowę udziału w projekcie” (załącznik 4) osobiście we wskazanym terminie.

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować mailowo na adres: ewelina_gorska@sggw.edu.pl.

Uwagi / dodatkowe istotne informacje np.:

* Zaznacz właściwe

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

 

Comments are closed.