Home » Aktualności » Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników

Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników

„Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników”

W zakres szkolenia wchodzą następujące zagadnienia:

 • Rachunkowość zarządcza w procesie zarządzania.
 • Istota i cele budżetowania, znaczenie dla osób zarządzających (władz uczelni, rady, kierowników jednostek), powiązanie procesu budżetowania ze strategią i długookresowymi celami uczelni.
 • Budżetowanie w aspekcie przepisów dotyczących finansów publicznych i dyscypliny finansów publicznych.
 • Budżetowanie a możliwość zarządczego, bieżącego kontrolowania sytuacji finansowej uczelni i jednostek; znaczenie finansowania dla wyniku finansowego.
 • Budżetowanie i kontrola kosztów i przychodów.
 • Przygotowanie procesu budżetowania.
 • Budżetowanie wyniku finansowego jednostki i jego wpływ na wynik uczelni.
 • Organizacja systemu budżetowania.
 • Zarządzanie kosztami i przychodami – monitoring budżetów.

Grupa docelowa:

 • Szkolenie kierowane jest dla kadry kierowniczej i administracyjna Uczelni.

Czas trwania i miejsce szkolenia:

 10.03.2022 (8h) -> APLIKUJ
18.03.2022 (8h) ->  APLIKUJ
 31.03.2022 (8h) ->  APLIKUJ

 Szkolenie realizowane jest w formule online.

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj:

 1. Zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu
 2. Uzyskać zgodę przełożonego na udział w szkoleniu
 3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy online znajdujący się pod linkiem -> APLIKUJ

Formularz zawiera następujące dokumenty:

„Formularz danych osobowych”
„Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru”
„Oświadczenie uczestnika projektu POWER”

 1. Zapoznać się z zapisami „Umowy udziału w projekcie”

Na podstawie wypełnionych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista osób zakwalifikowanych na szkolenia. [i]

Osoby zakwalifikowane podpisują  „Umowę udziału w projekcie” (załącznik 4) osobiście we wskazanym terminie.

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować mailowo na adres: ewelina_gorska@sggw.edu.pl.

Dokumenty:

 1. Zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu
 2. Uzyskać zgodę przełożonego na udział w szkoleniu
 3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy online znajdujący się pod linkiem -> APLIKUJ
 4. Zapoznać się z zapisami „Umowy udziału w projekcie”

Uwagi / dodatkowe istotne informacje np.:

* Zaznacz właściwe

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Comments are closed.