Home » Spotkania Organizacyjne » Spotkanie Komitetu Sterującego

Spotkanie Komitetu Sterującego

28 czerwca br. odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego projektu POWER „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”.

W spotkaniu wzięło udział 29 osób, w tym prof. dr hab. Marian Binek, prof. dr hab. Kazimierz Tomala, prof. dr hab. Kazimierz Banasik, prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada, dr inż. Władysław W. Skarżyński, mgr Wojciech Motelski, dr inż. Anita Szczykutowicz, koordynatorzy poszczególnych modułów oraz koordynatorzy merytoryczni w Biurze Nauki i Projektów Krajowych.

Podczas spotkania kierownik projektu, dr inż. Anita Szczykutowicz, oraz koordynatorzy poszczególnych modułów przedstawili stan realizacji działań w swoich obszarach. Wspomniano również o zadaniach, które trzeba zrealizować w przyszłości.

Spotkanie zakończył panel dyskusyjny.

Comments are closed.