Home » Spotkania Organizacyjne » Spotkanie Komitetu Sterującego

Spotkanie Komitetu Sterującego

22 maja br. odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego projektu POWER „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”.

Wzięli w nim udział prof. dr hab. Marian Binek, prof. dr hab. Kazimierz Tomala, prof. dr hab. Kazimierz Banasik, prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada, dr inż. Władysław W. Skarżyński, mgr Wojciech Motelski, mgr Wiktoria Braun.

Podczas spotkania kierownik projektu dr inż. Anita Szczykutowicz przedstawiła zespół projektowy w składzie: zastępca kierownika projektu mgr inż. Rafał Bednarczyk, koordynator modułu I dr inż. Leszek Sieczko, koordynator modułu II dr hab. Ludwik Wicki, koordynator modułu III dr inż. Sławomir Janakowski, koordynator ds. finansowych mgr Dorota Szczęsna, koordynator ds. promocji i rekrutacji mgr Katarzyna Gorszkow-Nowak, koordynator ds. zamówień publicznych mgr Katarzyna Wardęga-Wiewióra oraz koordynator administracyjno-organizacyjny inż. Ewa Nadolnik.

Koordynatorzy merytoryczni modułów przedstawili założenia, harmonogram prac oraz obecny stan realizacji w obszarze swoich działań.

Comments are closed.