Home » Aktualności » System zarządzania usługami wsparcia ITSM został uruchomiony w ramach modułu 6

System zarządzania usługami wsparcia ITSM został uruchomiony w ramach modułu 6

W ramach modułu 6. projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” we współpracy z firmą Advatech uruchomiony został system zarządzania usługami wsparcia (system ITSM).

Głównym zadaniem było wdrożenie systemu do obsługi zgłoszeń, który swoim zakresem obejmuje zarówno problemy informatyczne, jak i zgłoszenia związane z innymi usługami świadczonymi przez jednostki administracji na rzecz uczelni  w zakresie obsługi technicznej.

Wdrożony system pozytywnie wpływa na jakość świadczonych usług poprzez:

  • sprawniejsze zarządzanie kapitałem ludzkim i zasobami sprzętowymi;
  • rejestrowanie wszystkich wniosków w jednym miejscu;
  • pełne raportowanie i monitorowanie wykonywanych prac;
  • skrócenie czasu obsługi wniosków.

Comments are closed.