Home » Szkolenia » Szkolenia podnoszące kluczowe kompetencje dla studentów studiów stacjonarnych Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie

Szkolenia podnoszące kluczowe kompetencje dla studentów studiów stacjonarnych Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie

Do kogo skierowane są szkolenia:

Oferta szkoleń jest skierowana do studentów studiów stacjonarnych studiujących w momencie przystąpienia do projektu na drugim lub trzecim roku studiów pierwszego stopnia lub na studiach drugiego stopnia kierunków meblarstwo i technologia drewna.

Rekrutacja:

Aby wziąć udział w szkoleniach i wyjeździe studyjnym, należy podejść do procesu rekrutacji, który obejmuje między innymi:

 • spotkanie informacyjne z koordynatorem zadania w celu lepszego zapoznania się z ofertą;
 • dostarczenie formularzy z danymi osobowymi i innych wymaganych dokumentów do koordynatora zadania;
 • podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie.

Działania w ramach projektu:

 • szkolenie z zakresu programu AutoCad;
 • szkolenie z zakresu programu CAD/CAM Wood;
 • szkolenie z zakresu zarządzania jakością;
 • warsztaty podnoszące kompetencje analityczne i projektowe;
 • wyjazd studyjny do przedsiębiorstwa zajmującego się obróbką drewna i produkcją wyrobów z drewna.

Po ukończeniu szkoleń uczestnicy otrzymają CERTYFIKATY potwierdzające zdobyte umiejętności w zakresie objętym szkoleniem.

Główne korzyści dla uczestników projektu:

 • podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki i rynku pracy;
 • zdobycie nowych umiejętności wymaganych na rynku, a nieujmowanych w programach studiów;
 • zwiększenie atrakcyjności dla pracodawców i konkurencyjności na rynku pracy;
 • nabycie praktycznej znajomości branżowych programów dla przemysłu drzewnego (AutoCad, TopSolid Wood);
 • podniesienie umiejętności pracy w systemie projektowym i zarządzania projektami;
 • rozwinięcie kompetencji miękkich (praca w grupie, zdolności komunikacyjne, umiejętność prezentacji, otwartość na nowe wyzwania);
 • zapoznanie się w praktyce z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i organizacją procesów, poznanie nowych technologii i systemów produkcyjnych.

Nie czekaj, aż skończysz studia, zadbaj o swoją karierę już teraz!\

ZAPRASZAMY!!!

 

Dokumenty

 1. Regulamin
 2. Formularz danych osobowych
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem
 4. Oświadczenie uczestnika projektu
 5. Umowa uczestnictwa w projekcie

Comments are closed.