Home » Aktualności » Certyfikowane szkolenie z zakresu zaawansowanej obsługi oprogramowania ArcGIS

Certyfikowane szkolenie z zakresu zaawansowanej obsługi oprogramowania ArcGIS

Certyfikowane szkolenie z zakresu zaawansowanej obsługi oprogramowania ArcGIS

Szkolenie pozwoli na uzyskanie zaawansowanych umiejętności obsługi oprogramowania ArcGIS (wykonywanie analiz). Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące: przygotowania do analiz danych rastrowych i wektorowych, stosowania odpowiednich schematów pracy w procesie analitycznym, modelowania scenariuszy typu „co się stanie, jeśli”, budowania i adaptowania modeli geoprzetwarzania w celu automatyzacji analiz, udostępniania wyniki procesu geoprzetwarzania.

Grupa docelowa:

Zapraszamy studentów stacjonarnych studentów i studentek  Wydziału Leśnego czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na  kierunkach Leśnictwo i Gospodarka Przestrzenna.

Czas trwania i miejsce szkolenia:

Szkolenie obejmuje 3 dni szkoleniowe, 24 godziny dydaktyczne za pośrednictwem MS Teams. Harmonogram zajęć zostanie podany bezpośrednio po zakończeniu procesu rekrutacji i podpisaniu umów uczestnictwa.

Koordynatorem szkolenia jest
dr inż. Arkadiusz Gruchała

Prodziekan ds. Dydaktyki
Wydział Leśny/ Instytut Nauk Leśnych
Nowoursynowska 159, bud. 34, pok. 1/116,
02-776 Warszawa
tel. +48 22 593 82 36
mail: arkadiusz_gruchala@sggw.edu.pl

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020  aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj:

 • zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu;
 • pobrać i wypełnić „Formularz danych osobowych” (załącznik 1);
 • pobrać i wypełnić „Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru” (załącznik 2);
 • pobrać i wypełnić „Oświadczenie uczestnika projektu POWER” (załącznik 3);
 • zapoznać się z zapisami „umowy udziału w projekcie” pobrać i wypełnić dokument (załącznik 4)
 • pobrać, wpisać tylko imię i nazwisko i podpisać Załącznik nr 5 Informacja po 4 tygodniach i 3 miesiącach
 • pobrać, wpisać tylko imię i nazwisko i podpisać Załącznik nr 6 Informacja absolwenta po 6 miesiącach
 • dokumenty wydrukować, podpisać i przesłać skan na adres: arkadiusz_gruchala@sggw.edu.pl z kopią na adres aneta_osuch@sggw.edu.pl, a następnie  dostarczyć do koordynatora szkolenia drogą pocztową.

Wydrukowane dokumenty muszą zawierać logotypy oraz stopki, które są zawarte w dokumentach do pobrania. Brak ww. elementów będzie skutkowało nieprzyjęciem dokumentów.

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować telefonicznie lub mailowo do koordynatora dr inż. Arkadiusz Gruchała

tel. +48 22 593 82 36

mail: arkadiusz_gruchala@sggw.edu.pl  kopia na adres: aneta_osuch@sggw.edu.pl

 

Termin składania dokumentów: 9.06.2021 r. (data otrzymania oryginałów dokumentów)

Na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na szkolenia.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin naboru na szkolenie
 2. Formularz danych osobowych (zał. 1)
 3. Oświadczenie uczestnika projektu POWER o zapoznaniu się z Regulaminem (zał. 2)
 4. Oświadczenie uczestnika projektu o kwalifikowalności (zał. 3)
 5. Umowa udziału w projekcie (zał.4)
 6. Załącznik nr 5 Informacja  po 4 tygodniach i 3 miesiącach
 7. Załącznik nr 6 Informacja absolwenta po 6 miesiącach

Uwagi / dodatkowe istotne informacje np.:

Student może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu POWER1

* Zaznacz właściwe

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Comments are closed.