Home » Aktualności » Staże WTŻ – harmonogram rekrutacji

Staże WTŻ – harmonogram rekrutacji

Harmonogram Rekrutacji staże WTŻ 2021
Etap 1 26-28.05.2021 rekrutacja w systemie eHMS 
01-02.06.2021 wybór zakładu pracy – miejsca realizacji stażu
Etap 2* 07-11.06.2021  dostarczenie dokumentów do Koordynatorów Wydziałowych 
Etap 3**  21-25.06.2021 rozmowy kwalifikacyjne  

* Etap 2 -dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną -decyduje data wpływu do Koordynatorów

**Etap 3 – rozmowy kwalifikacyjne – prowadzone będą  w przypadku większej liczby zgłoszeń  niż liczba miejsc lub w przypadku szczególnych wymagań pracodawców

Dodatkowe informacje dostępne http://projekt-zpu.sggw.pl/staze-dla-studentow-wtz/

Comments are closed.