Home » Aktualności » System Identyfikacji Wizualnej SGGW – prestiżowe wyróżnienie w konkursie Polish Graphic Design Awards

System Identyfikacji Wizualnej SGGW – prestiżowe wyróżnienie w konkursie Polish Graphic Design Awards

System Identyfikacji Wizualnej SGGW otrzymał prestiżowe wyróżnienie w kategorii rebranding w konkursie Polish Graphic Design Awards! System został opracowany w ramach realizacji projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zadanie 5. Budowa zintegrowanego systemu stron internetowych SGGW i jest elementem tworzenia spójnego i nowoczesnego systemu informacyjnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Projekt wykonany dla Uczelni przez studio graficzne Podpunkt był nominowany w dwóch kategoriach – rebranding oraz identyfikacja wizualna rozszerzona.

Zmiana identyfikacji wizualnej SGGW to odpowiedź na zmieniający się świat oraz potrzeby nowoczesnej komunikacji z partnerami Uczelni – pracownikami, naukowcami, studentami oraz środowiskiem biznesowym.

Comments are closed.