Home » Aktualności » Metodyka zarządzania ryzykiem – M_o_R® Foundation

Metodyka zarządzania ryzykiem – M_o_R® Foundation

Metodyka zarządzania ryzykiem – M_o_R® Foundation

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami M_o_R® na poziomie podstawowym oraz przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy do świadomego uczestnictwa w zarządzaniu ryzykiem zgodnie z przewodnikiem. Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat „M_o_R® Foundation” wydawany przez organizację akredytującą.

 W zakres szkolenia wchodzą:

 • Podstawowe pojęcia i definicje wykorzystywane przy zarządzaniu ryzykiem: – ryzyko, zarządzanie ryzykiem, zagadnienie, model M_o_R®, pryncypia, podejście, proces, wdrożenie i przeglądy.
 • Pryncypia M_o_R®, czyli zasady zarządzania ryzykiem, które mogą być wykorzystane w każdej organizacji bez względu na jej wielkość, złożoność, lokalizację czy sektor w którym działa.
 • Podejście do zarządzania ryzykiem, jako zestaw dokumentów dla każdego przedsięwzięcia w organizacji wyjaśniających jak organizacja zamierza wdrożyć i prowadzić zarządzanie ryzykiem.
 • Role i odpowiedzialności za zarządzanie ryzykiem, które powinny być przypisane do konkretnych osób w organizacji.
 • Proces M_o_R®, jako logiczna sekwencja kroków umożliwiająca wdrożenie solidnego systemu zarządzania ryzykiem w organizacji.
 • Cztery perspektywy zarządzania ryzykiem, czyli sposób, w jaki pryncypia, podejście i proces będą wykorzystywane do zbudowania solidnego systemu zarządzania ryzykiem.
 • Wdrożenie i przeglądy, czyli wskazówki jak organizacja ma wdrożyć zarządzanie ryzykiem oraz jak oceniać jakość i dojrzałość w zakresie zarządzania ryzykiem.
 • Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem, czyli historycznie wypracowane specyficzne podejścia do pewnych typów ryzyka.
 • Próbne egzaminy M_o_R® Foundation.
 • Podczas szkolenia M_o_R® Foundation uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień.

Informacje o egzaminie:

 • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia M_o_R® Foundation, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: elektroniczna
 • Język egzaminu: polski lub angielski
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru
 • Czas trwania: 60 minut
 • Liczba pytań: 75
 • Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi

 Grupa docelowa:

 • Szkolenia kierowane są dla kadry kierowniczej i pracowników administracji Uczelni.

Czas trwania i miejsce szkolenia:

02-04.03.2022 (24h) -> APLIKUJ 

 Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj:

 1. Zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu
 2. Uzyskać zgodę przełożonego na udział w szkoleniu
 3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy online znajdujący się pod linkiem -> APLIKUJ
 4. Zapoznać się z zapisami „Umowy udziału w projekcie”

Formularz zawiera następujące dokumenty:
„Formularz danych osobowych”
„Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru”
„Oświadczenie uczestnika projektu POWER”

Na podstawie wypełnionych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista osób zakwalifikowanych na szkolenia. [i]

Osoby zakwalifikowane podpisują  „Umowę udziału w projekcie” (załącznik 4) osobiście we wskazanym terminie.
Pytania w sprawie szczegółów należy kierować mailowo na adres:ewelina_gorska@sggw.edu.pl.

* Zaznacz właściwe

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Comments are closed.