Home » Aktualności » Trening umiejętności menedżerskich – Rekrutacja zakończona

Trening umiejętności menedżerskich – Rekrutacja zakończona

W zakres szkolenia wchodzą:

 • Podstawy wiedzy i umiejętności z zakresu Przywództwa
 • Praktyczne zastosowanie Inteligencji Emocjonalnej
 • Budowanie motywacji pracowników – odpowiedzialność lidera
 • Budowanie zaangażowania pracowników w pracę zespołu i osiąganie ambitnych celów
 • Feedback jako kluczowa sprawność interpersonalna menedżera
 • Przyczyny powstawania konfliktów – koło konfliktów – rozwiązania budujące współpracę

Grupa docelowa:

 • Szkolenia kierowane są dla kadry kierowniczej administracji Uczelni.

Czas trwania i miejsce szkolenia:

 

Szkolenie realizowane jest w formule online.

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj:

 1. Zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu
 2. Uzyskać zgodę przełożonego na udział w szkoleniu
 3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy online znajdujący się pod linkiem ->APLIKUJ

Formularz zawiera następujące dokumenty:
„Formularz danych osobowych”
„Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru”
„Oświadczenie uczestnika projektu POWER”

 1. Zapoznać się z zapisami „Umowy udziału w projekcie”

Na podstawie wypełnionych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista osób zakwalifikowanych na szkolenia. [i]

Osoby zakwalifikowane podpisują  „Umowę udziału w projekcie” (załącznik 4) osobiście we wskazanym terminie.

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować mailowo na adres:ewelina_gorska@sggw.edu.pl.

Dokumenty:

 1. Zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu
 2. Uzyskać zgodę przełożonego na udział w szkoleniu
 3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy online znajdujący się pod linkiem -> APLIKUJ
 4. Zapoznać się z zapisami „Umowy udziału w projekcie”

Uwagi / dodatkowe istotne informacje np.:

* Zaznacz właściwe

 

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Comments are closed.