Home » Moduł podnoszenia kompetencji » Kurs z zakresu wykorzystania systemu Comarch Optima w rachunkowości

Kurs z zakresu wykorzystania systemu Comarch Optima w rachunkowości

Comarch ERP Optima to najpopularniejszy w Polsce program finansowo-księgowy stworzony dla małych i średnich firm z każdej branży. Dzięki wbudowanym rozwiązaniom to najchętniej wybierane oprogramowanie księgowe wśród biur rachunkowych i doradców podatkowych. W trakcie szkolenia uczestnik zdobędzie umiejętności w zakresie wprowadzania dokumentów księgowych do systemu, definiowania schematów księgowych, księgowania operacji gospodarczych, prowadzenia rejestru środków trwałych, prowadzenia ewidencji pracowników i płac, ustalania wyniku finansowego i zamykania ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych.

Grupa docelowa:

Zapraszamy studentów stacjonarnych studiów licencjackich (II i III rok) i magisterskich (I i II rok) Wydziału Nauk Ekonomicznych z kierunków:

Finanse i Rachunkowość

Ekonomia

Zarządzanie

Student może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu!

Czas trwania i miejsce szkolenia:

Szkolenie obejmuje 30 godzin dydaktycznych i będzie realizowane w czwartki i piątki od godz.8.00 do godz.16.00 w salach 16 i 17 budynku 7 Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Koordynator szkolenia:
dr Serhiy Zabolotnyy
Katedra Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych
bud. 7, pok. 1b,
e-mail: serhiy_zabolotnyy@sggw.edu.pl, tel. +48 22 593 42 73

Poniżej zamieszczono zestaw dokumentów, z którymi należy się zapoznać i które należy wypełnić przed przystąpieniem do projektu.

W pierwszej kolejności należy się zapoznać z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu, a następnie:

  1. pobrać i wypełnić „Formularz danych osobowych” (załącznik 1);
  2. pobrać i wypełnić „Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru” (załącznik 2);
  3. pobrać i wypełnić „Oświadczenie uczestnika projektu POWER” (załącznik 3);
  4. dokumenty wydrukować, podpisać i złożyć u koordynatora

na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na szkolenia. Osoby zakwalifikowane powinny pobrać i wypełnić „Umowę udziału w projekcie” (załącznik 4) i złożyć u koordynatora.

Terminy składania oświadczeń o chęci przystąpienia do projektu będą ogłoszone na stronie projektu i na stronie student.wne.sggw.pl

Pytania należy kierować do koordynatora (serhiy_zabolotnyy@sggw.edu.pl)

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin naboru na szkolenie
  2. Formularz danych osobowych (zał. 1)
  3. Oświadczenie uczestnika projektu POWER (zał. 2)
  4. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru (zał.3)
  5. Umowa udziału w projekcie (zał.4)

Dokumenty rekrutacyjne na szkolenie Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL należy pobrać ze strony projektu i wypełnione złożyć w dniach 14.11.2018 lub 15.11.2018 w godz. 12.00-14.00 w pokoju 1B budynku 7 WNE.