Home » Moduł podnoszenia kompetencji » Kurs z zakresu wykorzystania systemu Comarch XL w rachunkowości

Kurs z zakresu wykorzystania systemu Comarch XL w rachunkowości

‘Przedłużono nabór na szkolenia Comarch ERP XL do dnia 21.11.2018, godz.13.30. Dokumenty należy pobrać ze strony projektu i złożyć osobiście w sekretariacie Katedry Finansów, pok. 108, bl. 7 w godz. 9.00-15.00 lub w pok.1B, bl.7 w dniu 21.11.2018 w godz. 12.30-13.30.

Link do dokumentów rekrutacyjnych:

http://projekt-zpu.sggw.pl/index.php/modul-podnoszenia-kompetencji/kurs-z-zakresu-wykorzystania-systemu-comarch-xl-w-rachunkowosci/

Comarch ERP XL to rozbudowany funkcjonalnie system klasy ERP, który charakteryzuje się elastyczną budową modułową. Dzięki możliwości swobodnej rozbudowy o kolejne obszary wraz z rozwojem przedsiębiorstwa Comarch ERP XL jest jednym z najbardziej popularnych systemów klasy ERP w Polsce, z którego korzysta obecnie ponad 5000 przedsiębiorstw z różnych branż. W trakcie szkolenia uczestnik zdobędzie umiejętności w zakresie stosowania schematów księgowych do automatyzacji zadań, obsługi modułów programu związanych z inwentaryzacją i produkcją, ewidencjonowania kosztów w różnych układach, sporządzania raportów księgowych przy wykorzystaniu narzędzi wizualizacji danych, posługiwania się modułem Business Intelligence, wykorzystania funkcji modelowania procesów i budżetowania.

Grupa docelowa:

Zapraszamy studentów stacjonarnych studiów licencjackich (II i III rok) i magisterskich (I i II rok) Wydziału Nauk Ekonomicznych z kierunków:

Finanse i Rachunkowość

Ekonomia

Zarządzanie

Student może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu!

Czas trwania i miejsce szkolenia:

Szkolenie obejmuje 30 godzin dydaktycznych i będzie realizowane w czwartki i piątki od godz.8.00 do godz.16.00 w salach 16 i 17 budynku 7 Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Koordynator szkolenia:
dr Serhiy Zabolotnyy
Katedra Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych
bud. 7, pok. 1b,
e-mail: serhiy_zabolotnyy@sggw.edu.pl, tel. +48 22 593 42 73

Poniżej zamieszczono zestaw dokumentów, z którymi należy się zapoznać i które należy wypełnić przed przystąpieniem do projektu.

W pierwszej kolejności należy się zapoznać z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu, a następnie:

  1. pobrać i wypełnić „Formularz danych osobowych” (załącznik 1);
  2. pobrać i wypełnić „Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru” (załącznik 2);
  3. pobrać i wypełnić „Oświadczenie uczestnika projektu POWER” (załącznik 3);
  4. dokumenty wydrukować, podpisać i złożyć u koordynatora

na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na szkolenia. Osoby zakwalifikowane powinny pobrać i wypełnić „Umowę udziału w projekcie” (załącznik 4) i złożyć u koordynatora.

Terminy składania oświadczeń o chęci przystąpienia do projektu będą ogłoszone na stronie projektu i na stronie student.wne.sggw.pl

Pytania należy kierować do koordynatora (serhiy_zabolotnyy@sggw.edu.pl)

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin naboru na szkolenie
  2. Formularz danych osobowych (zał. 1)
  3. Oświadczenie uczestnika projektu POWER (zał. 2)
  4. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru (zał.3)
  5. Umowa udziału w projekcie (zał.4)

Dokumenty rekrutacyjne na szkolenie Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL należy pobrać ze strony projektu i wypełnione złożyć w dniach 14.11.2018 lub 15.11.2018 w godz. 12.00-14.00 w pokoju 1B budynku 7 WNE.