Home » Moduł podnoszenia kompetencji » Szkolenie z zakresu projektowania i realizacji zasobowo-procesowego rachunku kosztów z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Szkolenie z zakresu projektowania i realizacji zasobowo-procesowego rachunku kosztów z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Koordynator szkolenia:
dr inż. Tomasz Kondraszuk
Katedra Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych
bud. 7, pok. 110,

Poniżej zamieszczono zestaw dokumentów, z którymi należy się zapoznać i które należy wypełnić przed przystąpieniem do projektu.

W pierwszej kolejności należy się zapoznać z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu, a następnie:

  1. pobrać i wypełnić „Formularz danych osobowych” (załącznik 1);
  2. pobrać i wypełnić „Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru” (załącznik 2);
  3. pobrać i wypełnić „Oświadczenie uczestnika projektu POWER” (załącznik 3);
  4. dokumenty wydrukować, podpisać i złożyć u koordynatora

na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na szkolenia. Osoby zakwalifikowane powinny pobrać i wypełnić „Umowę udziału w projekcie” (załącznik 4) i złożyć u koordynatora.

Terminy składania oświadczeń o chęci przystąpienia do projektu będą ogłoszone na stronie projektu i na stronie student.wne.sggw.pl

Pytania należy kierować do koordynatora (tomasz_kondraszuk@sggw.edu.pl)

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin naboru na szkolenie
  2. Formularz danych osobowych (zał. 1)
  3. Oświadczenie uczestnika projektu POWER (zał. 2)
  4. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru (zał.3)
  5. Umowa udziału w projekcie (zał.4)