Home » Aktualności » Procesowe zarządzanie organizacją

Procesowe zarządzanie organizacją

„Procesowe zarządzanie organizacją”

 Opis szkolenia:

 1. Zarządzanie procesem, geneza zarządzania procesowego.
 2. Etapy wdrażania zarządzania procesowego, architektura procesowa, model dojrzałości procesowej.
 3. Metody i techniki doskonalenia procesów biznesowych, wprowadzenia zarządzania zorientowanego procesowo.
 4. Przebieg procesów w istniejącej strukturze przedsiębiorstwa, procesy zarządzania operacyjnego i taktycznego.
 5. Kluczowe korzyści z zarządzania modelowaniem procesów, przebieg procesów w istniejącej strukturze firmy.
 6. Procesy regulacyjne i społeczne, narzędzia ciągłego doskonalenia, modelowanie procesu, zarządzanie procesowe i doskonalenie procesów.
 7. Orientacja na proces i produkt.
 8. Rodzaje procesów i ich przebieg, identyfikacja procesów strategicznych i wspierających, definiowanie celów biznesowych.
 9. Architektura procesów w organizacji, utrzymanie procesu.
 10. Standaryzacja procesu, wybór procesu i celu poprawy, uproszczenie procesu, stabilność i zdolność procesu, plan wdrożenia zmiany procesu.
 11. Struktura modelu procesów biznesowych, powiązanie procesów z innymi elementami przedsiębiorstwa, wzorce procesowe.

Grupa docelowa:

 • Szkolenia kierowane są dla kadry kierowniczej i pracowników administracji Uczelni.

Czas trwania i miejsce szkolenia:

1). 15-17.11.2021 (24h) -> APLIKUJ

2). 01-03.12.2021 (24h) -> APLIKUJ

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj:

 1. Zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu
 2. Uzyskać zgodę przełożonego na udział w szkoleniu
 3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy online znajdujący się pod linkiem -> APLIKUJ
 4. Zapoznać się z zapisami „Umowy udziału w projekcie

Formularz zawiera następujące dokumenty:

„Formularz danych osobowych”
„Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru”
„Oświadczenie uczestnika projektu POWER”

Na podstawie wypełnionych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista osób zakwalifikowanych na szkolenia. [i]

Osoby zakwalifikowane podpisują  „Umowę udziału w projekcie” (załącznik 4) osobiście we wskazanym terminie.

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować mailowo na adres:ewelina_gorska@sggw.edu.pl.

* Zaznacz właściwe

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Comments are closed.