Home » Aktualności » Zarządzanie kosztami i rentownością

Zarządzanie kosztami i rentownością

„Zarządzanie kosztami i rentownością”

 Opis szkolenia:

 1. Budżetowanie kosztów, przychodów i wyników – wprowadzenie.
 2. Planowanie w podmiotach wewnętrznych przedsiębiorstwa.
 3. Budżetowanie kosztów w podmiotach kosztowych.
 4. Tworzenie normatywnego kosztu produktu.
 5. Sporządzanie budżetów zbiorczych w różnych przekrojach.
 6. Budowa planowanego wyniku finansowego przedsiębiorstwa.
 7. Konstruowanie raportów kontrolno-wynikowych dla ośrodków odpowiedzialności za koszty i zyski.
 8. Kontrola i ocena wykonania budżetów.

Grupa docelowa:

 • Szkolenia kierowane są dla kadry kierowniczej i pracowników administracji Uczelni.

Czas trwania i miejsce szkolenia:

1). 18.11.2021 (8h) -> APLIKUJ

2). 08.12.2021 (8h) -> APLIKUJ

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj:

 1. Zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu
 2. Uzyskać zgodę przełożonego na udział w szkoleniu
 3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy online znajdujący się pod linkiem -> APLIKUJ
 4. Zapoznać się z zapisami „Umowy udziału w projekcie”

Formularz zawiera następujące dokumenty:

„Formularz danych osobowych”
„Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru”
„Oświadczenie uczestnika projektu POWER”

Na podstawie wypełnionych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista osób zakwalifikowanych na szkolenia. [i]

Osoby zakwalifikowane podpisują  „Umowę udziału w projekcie” (załącznik 4) osobiście we wskazanym terminie.

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować mailowo na adres: ewelina_gorska@sggw.edu.pl.

* Zaznacz właściwe

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Comments are closed.