Home » Aktualności » Agile PM ®Practitioner

Agile PM ®Practitioner

„Agile PM ®Practitioner”

 Opis szkolenia:

Dwudniowe akredytowane szkolenie, które ma na celu zapoznanie uczestników z zaawansowanymi zagadnieniami zarządzania projektami w oparciu o metodę Agile Project Management. Szkolenie daje uczestnikom wiedzę niezbędną do prowadzenia projektu z wykorzystaniem AgilePM® oraz przygotowuje do zdania egzaminu AgilePM® Practitioner. Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat AgilePM® Practitioner wydany przez APMG.

W zakres szkolenia wchodzą:

  • Powtórzenie podstawowych zagadnień – dotyczących konstrukcji metodyki AgilePM®, w tym omówienie filozofii i pryncypiów, zapoznanie się ze specyfiką egzaminu na poziomie Practitioner oraz ze scenariuszem ćwiczenia wykorzystywanego w czasie szkolenia.
  • Cykl życia projektu Agile i produkty – środowisko zarządcze projektu AgilePM®. Przegląd typowych faz projektu AgilePM® oraz produktów z nimi związanych. Planowanie w AgilePM®. Jakość i jej planowanie w projekcie. Różne plany w AgilePM®. Koncepcja okienek czasowych (timebox) i iteracji.
  • Ludzie i role w projekcie Agile – struktura ról i ich zakresy odpowiedzialności. Role poziomu projektu, zespołu realizacyjnego i wspierające. Style i cechy zarządzania projektem Agile. Eskalacje w projektach Agile.
  • Techniki metodyki AgilePM® – Warsztaty Facylitowane, Modelowanie, Rozwój Iteracyjny, Priorytety MoSCoW i Okienka Czasowe.
  • Sterowanie projektem Agile – cechy sterowania (kontrolowania) projektem zarządzanym metodą Agile. Zarządzanie ryzykiem w projekcie. Wykaz wymagań z priorytetami i rola Analityka Biznesowego w projekcie Agile. Różne techniki szacowania wykorzystywane w AgilePM®. Zalecane podejście do monitorowania projektu. Powtórzenie pryncypiów Agile.

Grupa docelowa:

  • Szkolenia kierowane są dla kadry kierowniczej i pracowników administracji Uczelni.

Czas trwania i miejsce szkolenia:

1). 24-25.11.2021 (16h) -> APLIKUJ

2). 15-16.12.2021 (16h) -> APLIKUJ

Udział w szkoleniu jest możliwy tylko dla osób posiadających certyfikat Agile PM ® Foundation.

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj:

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj:

  1. Zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu
  2. Uzyskać zgodę przełożonego na udział w szkoleniu
  3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy online znajdujący się pod linkiem -> APLIKUJ
  4. Zapoznać się z zapisami „Umowy udziału w projekcie”

Formularz zawiera następujące dokumenty:

„Formularz danych osobowych”
„Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru”
„Oświadczenie uczestnika projektu POWER”

Na podstawie wypełnionych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista osób zakwalifikowanych na szkolenia. [i]

Osoby zakwalifikowane podpisują  „Umowę udziału w projekcie” (załącznik 4) osobiście we wskazanym terminie.

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować mailowo na adres: ewelina_gorska@sggw.edu.pl.

* Zaznacz właściwe

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Comments are closed.