Home » Aktualności » PRINCE2® Practitioner

PRINCE2® Practitioner

Szkolenie „PRINCE2® Practitioner”

Opis szkolenia:

Dwudniowe szkolenie, którego celem jest zapoznanie uczestników z zaawansowanymi zagadnieniami zarządzania projektami w oparciu o metodykę PRINCE2® edycja 6. Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat „PRINCE2® Practitioner 6” wydawany przez organizację akredytującą.

W zakres szkolenia wchodzą:

 • Szczegółowe omówienie wszystkich pryncypiów, tematów procesów oraz technik przewidzianych i zalecanych przez metodykę PRINCE2® edycja 6.
 • Powtórzenie podstawowych zagadnień dotyczących konstrukcji metodyki PRINCE2® edycja 6, w tym omówienie pryncypiów oraz zapoznanie się ze specyfiką egzaminu PRINCE2® Practitioner edycja 6.
 • Uzasadnienie Biznesowe – z czego się składa oraz jaki jest jego cykl życia w projekcie realizowanym zgodnie z metodyką PRINCE2® edycja 6.
 • Organizacja – jej rola oraz istotne aspekty.
 • Jakość – kompleksowe ujęcie jakości w projekcie.
 • Ryzyko – zasady postępowania z szansami i zagrożeniami dla projektu.
 • Plany – konstrukcja planów na różnych poziomach, techniki planowania opartego na produktach.
 • Postępy – ustanowienie mechanizmów monitorowania i porównywania faktycznych osiągnięć z planowanymi, dostarczania prognozy dotyczącej osiągnięcia celów projektu oraz zapewnienia ciągłej zasadności biznesowej projektu.
 • Zmiana – usystematyzowany sposób identyfikacji, oceny i zarządzania zmianami w projekcie.
 • Procesy PRINCE2®.
 • W trakcie szkolenia rozwiązywany jest próbny egzamin PRINCE2® Practitioner edcyja 6 wraz z omówieniem pytań.

Informacje o egzaminie:

 • Warunki przystąpienia do egzaminu: dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu oraz posiadanie jednego z poniższych certyfikatów:
  • PRINCE2® Foundation lub Practitioner (edycja 2009 lub edcyja 6),
  • Project Management Professional (PMP),
  • Certified Associate in Project Management (CAPM),
  • IPMA Level A® (Certified Projects Director),
  • IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager),
  • IPMA Level C® (Certified Project Manager),
  • IPMA Level D® (Certified Project Management Associate).
 • Forma egzaminu: elektroniczna
 • Język egzaminu: polski
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru (68 pytań), którego podstawą jest scenariusz wraz z informacjami dodatkowymi
 • Czas trwania: 150 minut
 • Liczba pytań: 68
 • Podczas egzaminu można korzystać z papierowej wersji podręcznika Managing Successful Projects with PRINCE2® edcyja 6, którą można zakupić za dodatkową opłatą
 • Próg zdawalności: 55% poprawnych odpowiedzi (38 punktów)

Grupa docelowa:

 • Szkolenia kierowane są dla kadry kierowniczej i pracowników administracji Uczelni.

Czas trwania i miejsce szkolenia:

1). 18-19.11.2021 (16h) -> APLIKUJ

2). 09-10.12.2021 (16h) -> APLIKUJ

Udział w szkoleniu jest możliwy tylko dla osób posiadających certyfikat PRINCE2® Foundation.

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj:

 1. Zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu
 2. Uzyskać zgodę przełożonego na udział w szkoleniu
 3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy online znajdujący się pod linkiem -> APLIKUJ
 4. Zapoznać się z zapisami „Umowy udziału w projekcie”

Formularz zawiera następujące dokumenty:

„Formularz danych osobowych”
„Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru”
„Oświadczenie uczestnika projektu POWER”

Na podstawie wypełnionych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista osób zakwalifikowanych na szkolenia. [i]

Osoby zakwalifikowane podpisują  „Umowę udziału w projekcie” (załącznik 4) osobiście we wskazanym terminie.

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować mailowo na adres: ewelina_gorska@sggw.edu.pl.

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Comments are closed.