Home » Aktualności » Rozwoju kompetencji menadżerskich

Rozwoju kompetencji menadżerskich

BEZPŁATNY KURS „ROZWÓJ KOMPETENCJI MENADŻERSKICH” DLA STUDENTEK I STUDENTÓW WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO SGGW ORAZ CZŁONKÓW KÓŁ NAUKOWYCH AFILIOWANYCH PRZY WYDZIALE EKONOMICZNYM

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

zapraszamy wszystkich studentów i studentki Wydziału Ekonomicznego, studiów licencjackich (II i III rok) oraz magisterskich (I i II rok). W szkoleniu mogą wziąć udział studenci i studentki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz członkowie Kół Naukowych afiliowanych przy Wydziale Ekonomiczny, kształcących się na czterech ostatnich semestrach studiów.

Szkolenie z zakresu rozwoju kompetencji menadżerskich obejmuje 40 godzin dydaktycznych i będzie realizowane w dwóch terminach:

 • I termin: 7, 8, 9, 17 i 18 marca 2022 r. w godz. 13.00-20.00 (MS Teams)
 • II termin: 21, 22, 23, 31 marca oraz 1 kwietnia 2022 r. w godz. 13.00-20.00
  (MS Teams)

Szkolenie koncentruje się na podniesieniu kompetencji w zakresie umiejętności praktycznego korzystania z narzędzi i technik menedżerskich oraz autoidentyfikacji potencjału rozwoju osobistego i zawodowego chłonka zespołu.

Zakres szkolenia obejmuje następujące bloki: Sztuka wystąpień publicznych; Budowanie zespołu: organizacja, wyznaczanie i delegacja celów; Motywowanie i ocena zespołu; Wyzwania w toku zarządzania zespołem ludzkim: stres, wypalenie zawodowe, konflikt i inne oblicza kryzysu; Rozwój i doskonalenie zespołu z wykorzystaniem następujących metod: zarządzanie talentami, facylitacja, mentoring, coaching, inne

Uwaga! Szkolenie jest dostępne w pierwszej kolejności dla tych osób, które do tej pory nie korzystały z oferty bezpłatnych szkoleń oferowanych w projekcie POWER „Sukces z Natury”. 

Po szkoleniu, uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę
i umiejętności.

Regulamin naboru oraz dokumenty niezbędne do rekrutacji znajdują się na stronie:

Kurs z zakresu rozwoju kompetencji menadżerskich  – Projekt-zpu (sggw.pl)

Dokumenty rekrutacyjne: zał. 1-3 w 1 egzemplarzu (z wpisaną datą wypełnienia dokumentów), zał. 4 (umowa) w 2 egzemplarzach – bez wpisanej daty, która zostanie uzupełniona, zał. 5-6 w 1 egz. (tylko wpisane imię i nazwisko) należy pobrać ze wskazanej powyżej strony i czytelnie wypełnione wysłać drogą pocztową na adres:

mgr Edyta Skarżyńska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Instytut Zarządzania
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Pod adresem proszę umieścić dopisek „Menedżer I termin” lub „Menedżer II termin”

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin naboru na szkolenie
 2. Formularz danych osobowych (zał. 1)
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru (zał.2)
 4. Oświadczenie uczestnika projektu POWER (zał. 3)
 5. Umowa udziału w projekcie (zał.4)
 6. informacja  po 4 tygodniach i 3 miesiącach (załącznik 5)
 7. informacja absolwenta po 6 miesiącach (załącznik 6)

Wydrukowane dokumenty muszą zawierać logotypy oraz stopki, które są zawarte w dokumentach do pobrania. Brak ww. elementów będzie skutkowało nieprzyjęciem dokumentów. 

Termin składania dokumentów (data otrzymania dokumentów drogą pocztową):
15.02.2022 r.

Pytania w sprawie szczegółów merytorycznych i organizacyjnych szkolenia należy kierować mailowo na adres: konrad_michalski@sggw.edu.pl

Uwagi / dodatkowe istotne informacje np.: 

Student może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu/warsztacie/stażu w ramach Projektu „Sukces z Natury” 

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Comments are closed.