Home » Aktualności » Wykorzystywanie systemu SAP ERP w logistyce

Wykorzystywanie systemu SAP ERP w logistyce

BEZPŁATNY KURS „WYKORZYSTANIE SYSTEMU SAP ERP W LOGISTYCE” DLA STUDENTEK I STUDENTÓW WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO SGGW ORAZ CZŁONKÓW KÓŁ NAUKOWYCH AFILIOWANYCH PRZY WYDZIALE EKONOMICZNYM

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

zapraszamy wszystkich studentów i studentki Wydziału Ekonomicznego, studiów licencjackich (II i III rok) oraz magisterskich (I i II rok). W szkoleniu mogą wziąć udział studenci i studentki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz członkowie Kół Naukowych afiliowanych przy Wydziale Ekonomiczny, kształcących się na czterech ostatnich semestrach studiów.

Szkolenie z wykorzystania systemu SAP ERP w logistyce obejmuje 24 godziny dydaktyczne i będzie realizowane w terminie:

  • 17, 18, 24, 25 marca 2022 r. w godz. 14.00-19.00 (MS Teams)

Kurs realizowany będzie z wykorzystaniem systemu SAP Business One. Wyłonionym wykonawcą jest firma Supremis z Warszawy, będąca partnerem SAP Polska. Szkolenie koncentruje się na podniesieniu kompetencji w zakresie umiejętności praktycznej obsługi nowoczesnego oprogramowania klasy ERP dedykowanej zarządzaniu przedsiębiorstwem
w zakresie procesów logistycznych.

Zakres szkolenia obejmuje następujące bloki: Przedstawienie systemu; Interfejs i konfiguracja systemu; Moduł Gospodarka magazynowa; Moduł Planowanie i kontrolowanie produkcji; Moduł Sprzedaż i dystrybucja; Moduł Kontrola jakości; Moduł Zarządzanie magazynem.

Uwaga! Szkolenie jest dostępne w pierwszej kolejności dla tych osób, które do tej pory nie korzystały z oferty bezpłatnych szkoleń oferowanych w projekcie POWER „Sukces z Natury”. 

Po szkoleniu, uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę i umiejętności.

Regulamin naboru oraz dokumenty niezbędne do rekrutacji znajdują się na stronie:

Kurs z zakresu wykorzystania systemu SAP ERP w logistyce – Projekt-zpu (sggw.pl)

Dokumenty rekrutacyjne: zał. 1-3 w 1 egzemplarzu (z wpisaną datą wypełnienia dokumentów), zał. 4 (umowa) w 2 egzemplarzach – bez wpisanej daty, która zostanie uzupełniona, zał. 5-6 w 1 egz. (tylko wpisane imię i nazwisko) należy pobrać ze wskazanej powyżej strony i czytelnie wypełnione wysłać drogą pocztową na adres:

mgr Edyta Skarżyńska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Zarządzania
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Pod adresem proszę umieścić dopisek „SAP”

 Termin składania dokumentów (data otrzymania dokumentów drogą pocztową):
31 stycznia 2022 r.

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin naboru na szkolenie
  2. Formularz danych osobowych (zał. 1)
  3. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru (zał.2)
  4. Oświadczenie uczestnika projektu POWER (zał. 3)
  5. Umowa udziału w projekcie (zał.4)
  6. informacja  po 4 tygodniach i 3 miesiącach (załącznik 5)
  7. informacja absolwenta po 6 miesiącach (załącznik 6)

Wydrukowane dokumenty muszą zawierać logotypy oraz stopki, które są zawarte w dokumentach do pobrania. Brak ww. elementów będzie skutkowało nieprzyjęciem dokumentów.

Pytania w sprawie szczegółów merytorycznych i organizacyjnych szkolenia należy kierować mailowo na adres: konrad_michalski@sggw.edu.pl

Uwagi / dodatkowe istotne informacje np.:

Student może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu/warsztacie/stażu w ramach Projektu „Sukces z Natury”

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Comments are closed.