Home » Aktualności » Skuteczna komunikacja liczb. Sztuka wizualizacji danych w raportach i prezentacjach

Skuteczna komunikacja liczb. Sztuka wizualizacji danych w raportach i prezentacjach

„Skuteczna komunikacja liczb. Sztuka wizualizacji danych w raportach i prezentacjach”

W zakres szkolenia wchodzą następujące zagadnienia:

 • Zmysły człowieka i ich zdolność do przyswajania informacji
 • Pamięć ikoniczna i jej wpływ na rozumienie liczb
 • Pamięć krótkoterminowa i jej wpływ na rozumienie liczb
 • Tabela a wykres – podstawowe zastosowania
 • Historia wizualizacji
 • Co to znaczy Skuteczny wykres?
 • Biegłość graficzna i jej znaczenie w komunikacji liczb
 • 7 zasad skutecznej komunikacji liczb
 • Podstawowe typy tabel i wykresów i ich związek z działaniem mózgu
 • Jaki wykres w Excelu wybrać?
 • Zastosowanie koloru
 • Związki w danych a wybór wykresu
 • Inne typy wykresów
 • Prezentacja danych geograficznych
 • Co to jest dashboard?
 • Cechy dashboardu na przykładach
 • Dashboard zarządczy a dashboard analityczny
 • Czy mój raport jest skuteczny?

Grupa docelowa:

 • Szkolenie kierowane jest dla kadry administracji Uczelni.

Czas trwania i miejsce szkolenia:

 23.02.2022 (8h) -> APLIKUJ – zmiana terminu

 07.03.2022 (8h) -> APLIKUJ 

 Szkolenie realizowane jest w formule online.

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj:

 1. Zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu
 2. Uzyskać zgodę przełożonego na udział w szkoleniu
 3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy online znajdujący się pod linkiem -> APLIKUJ

Formularz zawiera następujące dokumenty:

„Formularz danych osobowych”

„Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru”

„Oświadczenie uczestnika projektu POWER”

 1. Zapoznać się z zapisami „Umowy udziału w projekcie”

Na podstawie wypełnionych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista osób zakwalifikowanych na szkolenia. [i]

Osoby zakwalifikowane podpisują  „Umowę udziału w projekcie” (załącznik 4) osobiście we wskazanym terminie.

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować mailowo na adres: ewelina_gorska@sggw.edu.pl.

Dokumenty:

 1. Zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu
 2. Uzyskać zgodę przełożonego na udział w szkoleniu
 3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy online znajdujący się pod linkiem -> APLIKUJ
 4. Zapoznać się z zapisami „Umowy udziału w projekcie”

Uwagi / dodatkowe istotne informacje np.:

* Zaznacz właściwe

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Comments are closed.