Home » Aktualności » Szkolenie podnoszące kompetencje studentów i studentek Wydziału Technologii Żywności

Szkolenie podnoszące kompetencje studentów i studentek Wydziału Technologii Żywności

Celem działań jest podniesienie kompetencji i umiejętności studentów i studentek wszystkich kierunków Wydziału Nauk o Żywności (teraz Wydziału Technologii Żywności) z kompetencji kluczowych na rynku pracy (sprawne zarządzanie sobą, wysoka skuteczność interpersonalna, komunikacja i działanie w grupie) oraz kompetencji informatycznych (MS Excel).

Grupa docelowa:

Zapraszamy studentów i studentki wszystkich semestrów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia wszystkich kierunków Wydziału Technologii Żywności oraz wszystkich semestrów studiów magisterskich. Oferta dotyczy studentów i studentki zarówno z nauczania stacjonarnego jak i niestacjonarnego. Zapraszamy studentki/studentów, którzy nie uczestniczyli dotychczas w stażach i szkoleniach w projekcie POWER 1 „Sukces z natury” na Wydziale Technologii Żywności.(Udział w projekcie POWER 2 lub POWER 3 nie wyklucza z udziału w szkoleniach)

Czas trwania i miejsce szkolenia:

Szkolenia rozpoczynają się od szkolenia z kompetencji informatycznych (3 spotkania po 5h = 15h). Po zakończeniu pierwszego szkolenia student/ka uczestniczy w szkoleniu z kompetencji miękkich (4 spotkania po 5h = 20h).

Szkolenia będą odbywać się zdalnie za pomocą platformy MS TEAMS w każdy piątek (8-13.00) i sobotę (8-13) począwszy od października 2022 r. Plany zajęć na ile było to możliwe zostały dostosowane aby umożliwić studentom uczestnictwo w szkoleniach. Dokładny harmonogram zajęć zostanie podany bezpośrednio po zakończeniu procesu rekrutacji i podpisaniu umów uczestnictwa.

Certyfikaty dla każdego uczestnika

Każdy student/ka biorący udział w szkoleniach otrzymają imienne certyfikaty uczestnictwa z każdego szkolenia.

Koordynatorem szkolenia jest:
dr inż. Bartosz Kruszewski
Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż, Wydział Technologii Żywności
bud. 32, pok. 24 (parter, nie przyziemie)
e-mail: 
bartosz_kruszewski@sggw.edu.pl
tel: +48 22 5937524

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj:

 1. zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia w celu ustalenia czy spełnia się kryteria dostępu; NIE DRUKUJEMY
 2. pobrać i wypełnić „Formularz danych osobowych” (załącznik 1);
 3. pobrać i wypełnić „Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru” (załącznik 2);
 4. pobrać i wypełnić „Oświadczenie uczestnika projektu POWER” (załącznik 3);
 5. zapoznać się z zapisami „umowy udziału w projekcie” pobrać i wypełnić dokument w 2 egzemplarzach BEZ WPISYWANIA DAT (załącznik 4)
 6. pobrać, wpisać tylko imię i nazwisko i podpisać „Informacja po 4 tygodniach i 3 miesiącach” (załącznik 5), BEZ DAT
 7. pobrać, wpisać tylko imię i nazwisko i podpisać „Informacja absolwenta po 6 miesiącach” (załącznik 6), BEZ DAT

Niezbędne dokumenty wydrukować, podpisać i dostarczyć do koordynatora szkolenia osobiście.

Wydrukowane dokumenty muszą zawierać całe logotypy w nagłówku oraz całą stopkę, które są zawarte w dokumentach do pobrania. Brak ww. elementów będzie skutkowało nieprzyjęciem dokumentów. NIE WPISUJEMY DAT  W UMOWIE.

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować telefonicznie lub mailowo do koordynatora:

dr inż. Bartosz KruszewskiZakład Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż, Katedra Technologii i Oceny Żywności,
Wydział Technologii Żywności
bud. 32, pok. 24 (parter, nie przyziemie)
e-mail: bartosz_kruszewski@sggw.edu.pl
tel: +48 22 5937524

Nieprzekraczalny termin składania dokumentów: 3.10.2022-16.10.2022 r.

Na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista osób zakwalifikowanych na szkolenia.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin naboru na szkolenie
 2. Formularz danych osobowych (zał. 1)
 3. Oświadczenie uczestnika projektu POWER (zał. 3)
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru (zał. 2)
 5. Umowa udziału w projekcie (zał. 4)
 6. Informacja  po 4 tygodniach i 3 miesiącach (zał. 5)
 7. Informacja absolwenta po 6 miesiącach (zał. 6)

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

 

Comments are closed.