Home » Bez kategorii » Zaprojektowanie i wykonanie Zintegrowanego Systemu Stron Internetowych – podpisanie umowy

Zaprojektowanie i wykonanie Zintegrowanego Systemu Stron Internetowych – podpisanie umowy

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w ramach modułu 6. projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” w dniu 07.10.2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie a Konsorcjum firm Asseco Data Systems S.A. (Pełnomocnik Konsorcjum) i Betacom S.A. (Członek Konsorcjum)  na Zaprojektowanie i wykonanie Zintegrowanego Systemu Stron Internetowych. (Multiportalu) SGGW.

Przedmiotem umowy jest dostarczenie oprogramowania pozwalającego na tworzenie portali internetowych, intranetowych, systemu konferencyjnego oraz centralne zarządzanie wszystkimi opublikowanymi treściami. Oprogramowanie to musi spełniać wszystkie postawione wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne, tak aby możliwe było za jego pomocą tworzenie dowolnej witryny lub aplikacji portalowej zawierającej dowolnie wybrany zakres funkcji. Oprogramowanie musi w szczególności umożliwiać wytworzenie rozwiązania pozwalającego na logiczny podział na strefy internetową i intranetową z możliwością definiowania dowolnego przepływu informacji pomiędzy witrynami.

Termin realizacji umowy: 520 dni od dnia podpisania umowy.

Więcej informacji o module 6 Projektu.

Comments are closed.