Home » Harmonogramy zajęć profesorów wizytujących

Harmonogramy zajęć profesorów wizytujących

Harmonogram zajęć prowadzonych przez profesorów wizytujących

 • „Contemporary problems related to agricultural production”
  Pavel Čermák
 • „Food and beverage innovation”
  Silvia Tappi
 • „Innovative edible oils and fats-chemistry, technology and nutrition”
  Marko Obranović
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw – perspektywa środowiskowa Supply Chain Management – Environmental Perspective
  prof. dr Gunta Grinberga-Zalite
 • Risk management and financial investment (Zarządzanie ryzykiem i inwestycje finansowe)
  Noer Azam Achsani
 • Enviromental economics and management (Ekonomia środowiska i zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie)
  Yanay Farja
 • Selected economic, societal and spatial issues – an international approach to entrepreneurship, marketing as well as social and spatial development
  Etleva Muca
 • Principles of marketing (Podstawy marketing)
  Gianluigi De Pascale
 • Human and social capital development (Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego)
  Lasma Licite-Kurbe
 • Molekularne techniki stosowane w biologii zwierząt
  Aksakal Ercument
 • Fizjologiczne przystosowanie zwierząt do środowiska
   Eliana Pintus
 • Wybrane zagadnienia dotyczące struktury roślin I elementów ekosystemów leśnych
  Heorhiy Hrynyk
 • Neonatologoa psów i kotów
  Andrea Munich
 • Kulawizna bydła
  Kurt Bach
 • Technologiczne wsparcie w rolnictwie
  Zivotić Ljubomir
 • Analiza i ocena zmieniających się warunków obszarów wiejskich
  Nora Pollakova
 • Selected Topics in Artificial Intelligence
  Erchuan Zhang
 • Operational Research – Quantitative Analysis
  Vassilis Kostoglou
 • Machine Learning with Elements of Deep Learning
  Amitava Datta

 

Studia magisterskie – terminy zajęć

Miesiąc

Dzień Dzień tygodnia Godziny Liczba godzin

Temat

May 10 Mon 10-12 2 Sustainable supply chain
May 17 Mon 8-12 4 Circular Economy and Sustainable Development
May 24 Mon 8-12 4 Business models & Circular Economics
Razem 10

 

Studia licencjackie – terminy zajęć

Miesiąc

Dzień Dzień tygodnia Godziny Liczba godzin

Temat

May 19 Wed 8-10, 12‑18 8 Analysis of Global Competitiveness Index, Environmental Performance Index, Eurostat environmental statistics
May 20 Thu 14-18 4 Lecture – Logistics and Environment Aspects
May 26 Wed 8-10, 12‑18 8 Case study 2 – Product life cycle from cradle to grave
May 26 Wed 10-12 2 Lecture – Green Logistics
May 27 Thu 14-18 4 Lecture – Sustainable development in the circular economy
May 28 Fri 12-20 8 Case study 3  – promoting sustainability in scope of CSR programmes
June 2 Wed 8-10, 12‑18 8 Case study 4 – Case study: analysis of environmental problem at macro and micro level
June 9 Wed 8-10, 12‑18 8 Presenting group work: Presenting of group-work: solving of environmental problem “X” by involving consumers in socially desirable activities & knowledge consolidation
Razem 50
Łącznie 60 W maju – 44      W czerwcu – 16