Home » Aktualności » Szkolenia certyfikowane z zakresu średniozaawansowanej obsługi oprogramowania QGIS edycja

Szkolenia certyfikowane z zakresu średniozaawansowanej obsługi oprogramowania QGIS edycja

„Szkolenia certyfikowane z zakresu średniozaawansowanej obsługi oprogramowania QGIS”

Szkolenie pozwoli na uzyskanie średniozaawansowanych umiejętności obsługi oprogramowania QGIS (przetwarzanie danych pozwalające na kompleksową pracę z danymi przestrzennymi). Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące: korzystania z zaawansowanych funkcji geoprocesingu, tworzenia zapytań przestrzennych, posługiwania się zapytaniami do baz danych za pomocą języka SQL, importowania zewnętrznych danych, pracy z tabelą atrybutów, tworzenia kartodiagramów i kartogramów, wykorzystania wtyczek do QGIS w przetwarzaniu danych, przygotowania i przetwarzania rastrów, analiz przestrzennych danych statystycznych czy różnych metod wizualizacji danych.

Grupa docelowa:

Zapraszamy studentów stacjonarnych i nietacjonarnych studentów i studentek Wydziału Leśnego czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach Leśnictwo i Gospodarka Przestrzenna.

Czas trwania i miejsce szkolenia:

Szkolenie obejmuje 3 dni szkoleniowe, 24 godziny dydaktyczne za pośrednictwem komunikatora Google Meet. Harmonogram zajęć zostanie podany bezpośrednio po zakończeniu procesu rekrutacji i podpisaniu umów uczestnictwa.

Koordynatorem szkolenia jest
dr hab. Karol Bronisz

Wydział Leśny/ Instytut Nauk Leśnych
Nowoursynowska 159, bud. 34, pok. 7,
02-776 Warszawa
tel. +48 22 593 82 36
mail: karol_bronisz@sggw.edu.pl

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020  aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj:

 • zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu;
 • pobrać i wypełnić „Formularz danych osobowych” (załącznik 1);
 • pobrać i wypełnić „Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru” (załącznik 2);
 • pobrać i wypełnić „Oświadczenie uczestnika projektu POWER” (załącznik 3);
 • zapoznać się z zapisami „umowy udziału w projekcie” pobrać i wypełnić dokument BEZ WPISYWANIA DAT(załącznik 4)
 • pobrać, wpisać tylko imię i nazwisko i podpisać Załącznik nr 5 Informacja po 4 tygodniach i 3 miesiącach
 • pobrać, wpisać tylko imię i nazwisko i podpisać Załącznik nr 6 Informacja absolwenta po 6 miesiącach
 • dokumenty wydrukować, podpisać i przesłać skan na adres: karol_bronisz@sggw.edu.plz kopią na adres ewelina_baran@sggw.edu.pl a następnie dostarczyć do koordynatora szkolenia drogą pocztową lub osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu z Koordynatorem.

Wydrukowane dokumenty muszą zawierać logotypy oraz stopki, które są zawarte w dokumentach do pobrania. Brak ww. elementów będzie skutkowało nieprzyjęciem dokumentów. NIE WPISUJEMY DAT  W UMOWIE.

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować telefonicznie lub mailowo do koordynatora dr hab. Karol Bronisz
tel. +48 22 593 80 81
mail:karol_bronisz@sggw.edu.pl  kopia na adres: ewelina_baran@sggw.edu.pl

Termin składania dokumentów: 22.11.2021 r. (data otrzymania oryginałów dokumentów)

Na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na szkolenia. [i]

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin naboru na szkolenie
 2. Formularz danych osobowych (zał. 1)
 3. Oświadczenie uczestnika projektu POWER (zał. 2)
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru (zał.3)
 5. Umowa udziału w projekcie (zał.4)
 6. Załącznik nr 5 Informacja  po 4 tygodniach i 3 miesiącach
 7. Załącznik nr 6 Informacja absolwenta po 6 miesiącach

Wydrukowane dokumenty muszą zawierać logotypy oraz stopki, które są zawarte w dokumentach do pobrania. Brak ww. elementów będzie skutkowało nieprzyjęciem dokumentów.

Uwagi / dodatkowe istotne informacje np.:
Student może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Comments are closed.