Home » Aktualności » Szkolenia podnoszące kompetencje studentów i studentek Wydziału Technologii Żywności

Szkolenia podnoszące kompetencje studentów i studentek Wydziału Technologii Żywności

BEZPŁATNE SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE STUDENTÓW I STUDENTEK  WYDZIAŁU NAUK O ŻYWNOŚCI

Celem działań jest podniesienie kompetencji i umiejętności studentów i studentek wszystkich kierunków Wydziału Technologii Żywności  (dawniej Wydziału Nauk o Żywności ) z kompetencji kluczowych na rynku pracy (sprawne zarządzanie sobą, wysoka skuteczność interpersonalna) oraz do wyboru: 1) z zakresu znajomości języka angielskiego w tym branżowego, lub 2) kompetencji informatycznych.

Grupa docelowa:

Zapraszamy studentów i studentki 5 i 7 semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia wszystkich kierunków Wydziału Technologii Żywności (dawniej Wydziału Nauk o Żywności) SGGW w Warszawie.

Czas trwania i miejsce szkolenia:

Szkolenia rozpoczynają się od szkolenia z kompetencji informatycznych (3 spotkania po 5h) lub szkolenia językowego (9 spotkań po 5h). Po zakończeniu jednego z wspomnianych szkoleń student/ka uczestniczy w szkoleniu z kompetencji miękkich (8 spotkań po 5h). Uczestnicy szkolenia językowego biorą udział bezpłatnie w egzaminie TOEIC Listening & Reading, organizowanym na miejscu w budynku Wydziału w grudniu 2021 r. Osiągnięcie odpowiedniego progu punktowego zwolni uczestnika od egzaminu językowego na uczelni.

Szkolenia odbywają się zdalnie za pomocą platformy MS TEAMS w każdy piątek (8-13.00) i sobotę (9-14) począwszy od 5-6 listopada 2021 r. Plany zajęć zostały w większości przypadków tak dostosowane aby umożliwić studentom uczestnictwo w szkoleniach. Dokładny harmonogram zajęć zostanie podany bezpośrednio po zakończeniu procesu rekrutacji i podpisaniu umów uczestnictwa.

Certyfikaty dla każdego uczestnika

Każdy student/ka biorący udział w szkoleniach otrzymają imienne certyfikaty uczestnictwa z każdego szkolenia. Dodatkowo uczestnicy szkoleń językowych otrzymają imienne certyfikaty z egzaminu TOEIC Listening & Reading.

Koordynatorem szkolenia jest:
dr inż. Bartosz Kruszewski

Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż, Katedra Technologii i Oceny Żywności, Wydział Technologii Żywności

bud. 32, pok. 24 (parter, nie przyziemie)

e-mail: bartosz_kruszewski@sggw.edu.pl, tel: +48 22 5937524

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i aby w nim wziąć udział należy dopełnić niezbędnych formalności tj:

 1. zapoznać się z regulaminem naboru na szkolenia, w celu ustalenia, czy spełnia się kryteria dostępu;
 2. pobrać i wypełnić „Formularz danych osobowych” (załącznik 1);
 3. pobrać i wypełnić „Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru” (załącznik 2);
 4. pobrać i wypełnić „Oświadczenie uczestnika projektu POWER” (załącznik 3);
 5. zapoznać się z zapisami „umowy udziału w projekcie” pobrać i wypełnić dokument BEZ WPISYWANIA DAT (załącznik 4)
 6. pobrać, wpisać tylko imię i nazwisko i podpisać „Informacja po 4 tygodniach i 3 miesiącach” (załącznik 5)
 7. pobrać, wpisać tylko imię i nazwisko i podpisać „Informacja absolwenta po 6 miesiącach” (załącznik 6)

Niezbędne dokumenty wydrukować, podpisać i dostarczyć do koordynatora szkolenia osobiście.

Umowę udziału w projekcie proszę przygotować w dwóch jednakowych egzemplarzach. Pozostałe dokumenty po jednym egzemplarzu

 

Wydrukowane dokumenty muszą zawierać całe logotypy w nagłówku oraz całą stopkę, które są zawarte w dokumentach do pobrania. Brak ww. elementów będzie skutkowało nieprzyjęciem dokumentów. NIE WPISUJEMY DAT  W UMOWIE.

Pytania w sprawie szczegółów należy kierować telefonicznie lub mailowo do koordynatora:

Nieprzekraczalny termin składania dokumentów: 22.10.2021 r.

Na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na szkolenia.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin naboru na szkolenie
 2. Formularz danych osobowych (zał. 1)
 3. Oświadczenie uczestnika projektu POWER (zał. 3)
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu naboru (zał.2)
 5. Umowa udziału w projekcie (zał.4)
 6. Załącznik nr 5 Informacja  po 4 tygodniach i 3 miesiącach
 7. Załącznik nr 6 Informacja absolwenta po 6 miesiącach

Uwagi / dodatkowe istotne informacje np.:

Student może uczestniczyć tylko w jednym wsparciu w ramach POWER1

* Zaznacz właściwe

 

Informacja w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Comments are closed.